Flaggningsmeddelande i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Publicerat: 17 maj 2021

Ladda ned pressmeddelande nedan:

Ladda ned pressmeddelande

Rolf Johansson, styrelseledamot i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) har via bolag
förvärvat 1 500 000 aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), noterat på First North
(BRE2). Rolf Johanssons totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 5 500 000 aktier
motsvarande ca 0,57% av röste- och kapitalandelen i bolaget.

För ytterligare information:

Anders Lövgren, styrelseordförande, Bredband2 i Skandinavien AB (publ),
+46 (0) 70 629 05 91

Kort om Bredband2:

"Vi drivs av en passion att bli det bästa och mest uppskattade företaget i vår bransch"

Bredband2 är en etablerad leverantör av datakommunikation och säkerhetslösningar. Med ett av Sveriges största nät levererar vi stabil fiberuppkoppling till cirka en halv miljon kunder i hela landet. Vi erbjuder pålitliga och snabba tjänster till både företag och privatpersoner,
med ett engagemang som särskiljer oss från andra aktörer på marknaden. Välkommen till leverantören som lyssnar.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 7000 aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Redeye AB.

Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-17 kl 08.45