Skatteverkets råd om avyttringspris- och anskaffningsutgift

Publicerat: 29 april 2021

Skatteverket har utfärdat allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med
anledning av utbyte år 2020 av aktier i A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget mot
aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (SKV A 2021:8, Inkomstbeskattning). Dokumentet finns tillgängligt på Bredband2:s hemsida (Investor relations/Information om budet på A3). Det finns även tillgängligt på Skatteverkets hemsida.

För ytterligare information:

Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ),
+46 (0) 70 699 56 60

Ladda ned pressmeddelande:

Ladda ned pressmeddelande

Kort om Bredband2:

"Vi drivs av en passion att bli det bästa och mest uppskattade företaget i vår bransch"

Bredband2 är en etablerad leverantör av datakommunikation och säkerhetslösningar. Med ett av Sveriges största nät levererar vi stabil fiberuppkoppling till cirka en halv miljon kunder i hela landet. Vi erbjuder pålitliga och snabba tjänster till både företag och privatpersoner, med ett engagemang som särskiljer oss från andra aktörer på marknaden. Välkommen till leverantören som lyssnar.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 7100 aktieägare. Bolaget (BRE2) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-29 kl 11.00.