Joachim Landhager, Försäljningschef i Bredband2 AB har förvärvat 45 000 aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Publicerat: 12 april 2021

Ladda ned pressmeddelande nedan:

Ladda ned pressmeddelande

 Flaggningsmeddelande i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) 

Joachim Landhager, Försäljningschef i Bredband2 AB har förvärvat 45 000 aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), noterat på First North (BRE2). Joachim Landhagers totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 1 840 000 aktier motsvarande ca 0,19% av röste- och kapitalandelen i bolaget. 

För ytterligare information: 

Anders Lövgren, styrelseordförande, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 629 05 91 

Kort om Bredband2: 

"Vi drivs av en passion att bli det bästa och mest uppskattade företaget i vår bransch" 

Bredband2 är en etablerad leverantör av datakommunikation och säkerhetslösningar. Med ett av Sveriges största nät levererar vi stabil fiberuppkoppling till en kvarts miljon kunder i hela landet. Vi erbjuder pålitliga och snabba tjänster till både företag och privatpersoner, med ett engagemang som särskiljer oss från andra aktörer på marknaden. Välkommen till leverantören som lyssnar. 

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 5500 aktieägare. Bolaget (BRE2) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90. 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-12 kl 08.00.