Bredband2 offentliggör finansiell information proforma och erbjudandehandling avseende det rekommenderade erbjudandet till aktieägarna i A3

Publicerat: 26 oktober 2020

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) (”Bredband2”) lämnade den 14 september
2020 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i A3
Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ) (”A3”) att överlåta samtliga sina
aktier i A3 till Bredband2 (”Erbjudandet”). Aktierna i A3 är upptagna till handel på
Nasdaq Stockholm.

För mer information, ladda ner pressmeddelandet nedan.

Ladda ned detta pressmeddelande