Preliminär finansiell information för tredje kvartalet

Publicerat: 23 oktober 2020

Bredband2 i Skandinavien AB (publ)
(”Bredband2”) lämnade den 14 september 2020 ett rekommenderat offentligt
uppköpserbjudande till aktieägarna i A3 Allmänna IT- och
Telekomaktiebolaget (publ) (”A3”) att överlåta samtliga sina aktier i A3
till Bredband2 (”Erbjudandet”). Aktierna i A3 är upptagna till handel
på Nasdaq Stockholm.

För mer information, ladda ner pressmeddelandet nedan.

Ladda ned detta pressmeddelande