Kommuniké från extra bolagsstämma

Publicerat: 16 oktober 2020

Ladda ned detta pressmeddelande

Kommuniké från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämman 2020-10-16 i Bredband2 i Skandinavien AB (publ),
556346- 9062, beslutade i enlighet med styrelsens förslag att:

1. ändra bolagsordningen i avseende på gränser för aktiekapital
och antalet aktier till lägst 17 500 000 kr och högst 70 000 000 kr
samt lägst 700 000 000 aktier och högst

2 800 000 000 aktier.

2. bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av högst 300 000
000 aktier. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om emission mot
betalning med apportegendom.

För ytterligare information:

Daniel Krook, VD

Mobiltelefon: 070-699 56 60

E-post: daniel.krook@bredband2.se

Kort om Bredband2:

”Vi drivs av en passion att bli det bästa och mest uppskattade företaget i vår bransch”

Bredband2 är en etablerad leverantör av datakommunikation och
säkerhetslösningar. Med ett av Sveriges största nät levererar vi
stabil fiberuppkoppling till en kvarts miljon kunder i hela landet. Vi
erbjuder pålitliga och snabba tjänster till både företag och
privatpersoner, med ett engagemang som särskiljer oss från andra
aktörer på marknaden. Välkommen till leverantören som lyssnar.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka
5000 aktieägare. Bolaget (BRE2) är listat på Nasdaq First North
Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-16 kl. 14.30.