Försäljningschef Joachim Landhager köper aktier i Bredband2

Publicerat: 15 september 2020

Ladda ned detta pressmeddelande

Flaggningsmeddelande i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Joachim Landhager, Försäljningschef i Bredband2 AB har förvärvat 100 000
aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), noterat på First North
(BRE2). Joachim Landhagers totala aktieinnehav uppgår efter köpet till
1 795 000 aktier motsvarande ca 0,26% av röste- och kapitalandelen i
bolaget.

För ytterligare information:

Anders Lövgren, styrelseordförande, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 629 05 91

Kort om Bredband2:

”Vi drivs av en passion att bli det bästa och mest uppskattade företaget i vår bransch”

Bredband2 är en etablerad leverantör av datakommunikation och
säkerhetslösningar. Med ett av Sveriges största nät levererar vi stabil
fiberuppkoppling till en kvarts miljon kunder i hela landet. Vi erbjuder
pålitliga och snabba tjänster till både företag och privatpersoner, med
ett engagemang som särskiljer oss från andra aktörer på marknaden.
Välkommen till leverantören som lyssnar.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka
5500 aktieägare. Bolaget (BRE2) är listat på Nasdaq First North Growth
Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-09-15 kl 08.30.