Ny rapport: Allt fler unga kvinnor vill jobba med IT – men allt färre gör det

Publicerat: 6 mars 2020

Andelen unga kvinnor i Sverige som är lockade av att arbeta inom it ökar. Samtidigt uppger många att det inte passar deras personlighet. Det visar en ny riksomfattande undersökning bland kvinnor i Sverige mellan 16 och 30 år.

En färsk rapport som Bredband2 tagit fram tillsammans med Microsoft, CGI, Linköpings Universitet och Insight Intelligence visar på ett ökande intresse för IT bland unga kvinnor. Detta samtidigt som andelen kvinnor inom it- och telekombranschen stadigt minskar, trots stor kompetensbrist.

Sju procent av de tillfrågade säger sig arbeta med it i dagsläget och 38 procent säger sig vara lockade av att arbeta inom it. Andelen som svarar att de inte alls är lockade har mer än halverats under de senaste åren, från 44 procent 2016 till 20 procent i år. Fler än varannan svarar också att de är intresserade av att lära sig mer om it.

Undersökningen har genomförts sedan 2015 och visar, trots ett ökande intresse för it, att det fortfarande finns stora hinder. Det som de flest unga kvinnor uppger som hinder för att arbeta med it är att det inte passar deras personlighet.

– De flesta unga kvinnor har en bild av it-branschen som inte överensstämmer med bilden de har av sig själva. Det betyder inte nödvändigtvis att de är ointresserade av att arbeta med it-relaterade yrken utan handlar snarare om begreppet it i sig, säger Lukas O Berg på Insight Intelligence.

Andra nyckelfrågor för kvinnorna verkar enligt rapporten vara att det saknas kvinnliga förebilder, att IT-utbildning introducerats för sent och att unga kvinnor generellt har svårt att se sig själva i bilden av en typisk IT-miljö.

Andra resultat från undersökningen

  • 80 procent svarar att de saknar en kvinnlig förebild inom it.

  • Var tredje skulle kunna tänka sig att arbeta med design inom it. Bland respondenterna under 20 år svarar hela 46 procent att de skulle kunna tänka sig att göra det.

  • Goda karriärmöjligheter ses som mest lockande med jobb inom it.

  • Endast 12 procent upplever att annonser eller information om jobb inom it är riktade till dem.
    Här kan du ta del av rapporten. Undersökningen baseras på svar från 1000 kvinnor i Sverige mellan 16 och 30 år som under januari 2020 intervjuats genom Sifos slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa webbpanel. Resultaten finns sammanfattade i rapporten ”Unga kvinnor och it”. För frågor om rapporten eller för att ta del av den kontakta: Klas Davidson, 0736-75 70 98, klas@strandberghaage.se