Daniel Krook: "Bredband2 står väl rustade i coronatider"

Publicerat: 17 april 2020

Vilken vår. Spridningen av Covid-19/Corona påverkar hela samhället och inte minst våra arbetsplatser. Vi på Bredband2 är inget utan våra kunder. Just därför står vi väl rustade för olika scenarier så att vi kan fortsätta underlätta våra kunders vardag med stabila tjänster och god kundsupport – givetvis med myndigheternas rekommendationer som riktlinje.

I dessa tider arbetar de flesta hemifrån. Detta gäller även våra medarbetare på Bredband2. För att fortsätta kunna garantera driftsäkerheten och minimera risken för smittspridning har vi delat in våra operativa avdelningar i arbetsgrupper. Grupperna turas om att jobba hemifrån och att befinna sig på kontoret.

Vi är oerhört måna om våra medarbetares säkerhet. För att kunna vidta nödvändiga åtgärder på arbetsplatsen i takt med att direktiven förändras har vi upprättat en krisgrupp. Denna grupp ser till att ha löpande avstämningar, att informationen uppdateras på intranätet och att samtliga chefer tar sitt ansvar att informera medarbetarna.

För många är detta en tuff period. Men det kommer ofta bra saker ur kriser och det vill vi gärna belysa. Samhället har en fantastisk förmåga att ställa om och anpassa sig till nya situationer. Det pratas bland annat om social distansering (och kanske kommer begreppet kvalificera sig till årets nyordslista?), men jag ser någonting mer. En tid där digital närhet har fått fotfäste. En tid där digitala verktyg har fått allt större utrymme i gemene persons liv och vardagarna fylls av videomöten och -middagar. Den digitala anpassningen som görs i skrivande stund av såväl privatpersoner som skolor och arbetsplatser har kastat ljus på nya möjligheter som vi även kan bära med oss när denna kris har passerat.

Jag hoppas och tror att denna period medför ett uppvaknande där man värdesätter andra saker som tidigare inte fått samma utrymme. Att medmänsklighet med hänsynstagande får en ny innebörd och att digital närhet blir en mer självklar del av vår vardag.

Ta hand om varandra!
Daniel Krook, VD på Bredband2