Bokslutskommunikén 2019

Publicerat: 6 februari 2020

Bredband2 har släppt Bokslutskommunikén för 2019

Ladda ner bokslutskommunikén 2019

Kort om Bredband2:

”Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation.”

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är en av Sveriges största leverantörer av Internetaccess baserat på optisk fiberteknik med cirka 232 000 bredbandskunder. Genom snabbhet och god lyssnarförmåga skapar vi kundnära relationer, där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka femtusen aktieägare med notering på Nasdaq First North Stockholm. Certified adviser är Redeye.

Aktien för Bredband2 i Skandinavien AB (publ) handlas på First North, under kortnamnet BRE2.

Kommande ekonomisk information:

Årsredovisning för 2019; 26 februari 2020

Delårsrapport för Q1/2020; 5 maj 2020

Delårsrapport för Q2/2020; 28 juli 2020

Delårsrapport för Q3/2020; 11 november 2020

Bokslutskommuniké för 2020; 10 februari 2021