Styrelseledamot Rolf Johansson köper aktier i Bredband2

Publicerat: 24 september 2018

Ladda ned detta pressmeddelande

Rolf Johansson, styrelseledamot i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) har via bolag
förvärvat 500 000 aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), noterat på First North
(BRE2). Rolf Johanssons totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 3 000 000 aktier
motsvarande ca 0,43% av röste- och kapitalandelen i bolaget.

För ytterligare information:
Anders Lövgren, styrelseordförande, Bredband2 i Skandinavien AB (publ),
+46 (0) 70 629 05 91

Kort om Bredband2:
”Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation.”
Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt
bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är en av Sveriges största
leverantörer av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med c:a 230 000 bredbandskunder. Genom snabbhet
och god lyssnarförmåga skapar vi kundnära relationer, där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en
tryggare vardag.
Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 5 000 aktieägare med notering på Nasdaq
OMX Stockholm, First North. Certified Adviser är Redeye AB.