Byte av Certified Advisor till RedEye AB

Publicerat: 2 juli 2018

Ladda ner detta pressmeddelande här

Stockholm 2018-07-02

Byte av Certified Advisor till RedEye AB

Med anledning av att Remium upphör med tjänsten Certified Adviser har Bredband2 i Skandinavien AB (publ) ingått avtal med Redeye AB för tjänsten. Avtalsstart med Redeye AB som Certified Adviser är den 1 juli 2018.

För ytterligare information:

Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ),
+46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2:

”Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation.”

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är en av Sveriges största leverantörer av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 230 000 bredbandskunder. Genom snabbhet och god lyssnarförmåga skapar vi kundnära relationer, där rätt anpassade kommunikationslösningarger en tryggare vardag.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har c:a 6000 aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Remium Nordic AB.

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-07-02 kl 08:00.