Opus väljer Bredband2 till sina c:a 100 stationer

Publicerat: 18 juni 2018

Ladda ned detta pressmeddelandet

Opus väljer Bredband2 till sina c:a 100 stationer

Opus Bilprovning väljer Bredband2:s fiberinfrastruktur för att koppla samman sina
bilprovningsstationer.

Opus framtidssäkrar sina stationer med fiber i den snabba digitala omställningen. De kan
utifrån denna kommunikationsplattform enklare införa framtidens lösningar som är
avgörande för att vara konkurrenskraftiga på marknaden.

”Dialogen med Bredband2 har från början varit mycket bra och de har verkligen lyssnat ochförstått våra behov. Utöver att de presenterat ett prisvärt upplägg har de varit flexibla ochsnabba i all hantering, vilket är viktigt för oss i en framtida expansion.”, säger Neslin Ayhan,
IT-chef på Opus Bilprovning.

”Vi är mycket glada att Opus Bilprovning valt Bredband2 som leverantör och det visaråterigen att vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande på marknaden. Jag är övertygad om attvi kommer leva upp till de högt ställda förväntningarna med en snabb utrullning under året till högsta kvalitet”, säger Daniel Krook, VD på Bredband2.

För ytterligare information:

Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ),+46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2:

”Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation.”

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är en av Sveriges största leverantörer av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 230 000 bredbandskunder. Genom snabbhet och god lyssnarförmåga skapar vi kundnära relationer, där rätt anpassade kommunikationslösningar
ger en tryggare vardag.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har c:a 6000 aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Remium Nordic AB.