Karin Zingmark föreslås bli ny styrelseledamot i Bredband2

Publicerat: 7 mars 2018

Ladda ner pressmeddelande

Aktieägare företrädande mer än 50 procent av aktier och röster i Bredband2 har enats om att föreslå att Karin Zingmark väljs in i bolagets styrelse vid årsstämman den 13 mars.

Förslaget har tillkommit efter att Anders Sandberg, som enligt vad som framgår av kallelsen till stämman var föreslagen för omval, avlidit. Förslaget i övrigt från nämnda aktieägare kvarstår oförändrat. Således föreslås att antalet styrelseledamöter för tiden till nästkommande ordinarie bolagsstämma ska vara fem ordinarie ledamöter utan suppleanter, att omval sker av Anders Lövgren, Daniel Krook, Robert Burén, och Rolf Johansson samt att nyval sker av Karin Zingmark.

Karin Zingmark har över 20 års erfarenhet av att driva förändring på temat kommunikation och ledarskap, senast i rollen som marknadschef på Microsoft i Sverige och dessförinnan i roller som kommunikationschef på bland annat Viasat. Idag är hon en efterfrågad föreläsare och strategisk rådgivare på temat.

För ytterligare information:

Anders Lövgren, styrelseordförande, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 629 05 91

Kort om Bredband2:

”Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation.”

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni och datacenter till privat- och företagskunder i hela Sverige. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är en av Sveriges största leverantörer av Internetaccess baserat på optisk fiberteknik med ca 225 000 bredbandskunder. Genom snabbhet och god lyssnarförmåga skapar vi kundnära relationer, där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 5 000 aktieägare med notering på Nasdaq First North Stockholm. Certified adviser är Remium.

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-03-07 kl 08:00.