Styrelseledamoten Anders Sandberg har avlidit

Publicerat: 5 mars 2018

Ladda ner pressmeddelande

Styrelsen och ledningen i Bredband2 nåddes i helgen av det sorgliga beskedet att styrelseledamoten Anders Sandberg på torsdagen hastigt och mycket oväntat avlidit. Våra tankar går i första hand till Anders hustru Lena och hela hans familj.

Anders Sandberg har i tio års tid varit en stark och värdefull deltagare i det tidvis mycket intensiva arbetet i styrelsen i Bredband2. Han har i mycket stor utsträckning bidragit i styrelsearbetet med sin betydande klokskap och omfattande erfarenhet, inte minst med sitt breda kontaktnät och sin kunskap om de allmännyttiga bostadsorganisationerna och deras verksamhet. Det blir tomt efter Anders i styrelsen. Vi kommer att sakna honom och minnas honom som en mycket kompetent medarbetare och varm och nära vän.

Styrelsens ordförande Anders Lövgren kommer att tillsammans med övriga stora ägare i Bredband2 överväga konsekvenserna av det inträffade för styrelsens sammansättning inför den stundande årsstämman.

Styrelsen i Bredband2
gm Anders Lövgren

För ytterligare information:

Anders Lövgren, styrelseordförande, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 629 05 91

Kort om Bredband2:

”Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation.”

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni och datacenter till privat- och företagskunder i hela Sverige. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är en av Sveriges största leverantörer av Internetaccess baserat på optisk fiberteknik med ca 225 000 bredbandskunder. Genom snabbhet och god lyssnarförmåga skapar vi kundnära relationer, där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 5 000 aktieägare med notering på Nasdaq First North Stockholm. Certified adviser är Remium.

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-03-05 kl 08:00.