Bredband2 ändrar beslut om förslag till utdelning till 5 öre per aktie

Publicerat: 8 februari 2018

Ladda ner detta pressmeddelande

Styrelsen i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), som är noterat på First North, beslutade igår (den 7 februari) att föreslå årsstämman att fatta beslut om utdelning för 2017 med 4,5 öre (0,045 kr) per aktie. Beslutet meddelades i bolagets bokslutskommuniké som offentlig-gjordes under förmiddagen igår.

Den vidare hanteringen av frågan om utdelningen har visat att Euroclears system inte kan hantera utdelning med belopp på lägre nivå än ett (1) öre och Euroclear kan därför inte hantera styrelsens förslag till utdelning med 4,5 öre per aktie.

Mot den bakgrunden har styrelsen ändrat sitt beslut och föreslår nu att årsstämman i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) beslutar om utdelning med 5 öre per aktie.

För ytterligare information:
Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2:

”Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation.”

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är en av Sveriges största leverantörer av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 225 000 bredbandskunder. Genom snabbhet och god lyssnarförmåga skapar vi kundnära relationer, där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 5000 aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm. Certified adviser är Remium.

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-02-08 kl. 08:00.