Bredband2 erhåller Actic som kund av fibertjänster till sina gym i Norden

Publicerat: 21 november 2017

Actic väljer Bredband2:s infrastrukturplattform med hög säkerhet för att via fiber koppla samman sina kontor och gym runt om i Norden. Avtalet är över 45 månader med ett beräknat ordervärde på drygt 13,5 Mkr.

Actic kommer genom denna lösning att digitalisera sina gym ytterligare genom att koppla upp alla sina gym via fiber. På så sätt kan Actic säkerställa kvaliteten och driften, förbättra kundupplevelsen och den digitala marknadsföringen samt förbättra tillgången till WiFi för sina kunder.

"Vi tycker att Bredband2 verkligen lyssnat och förstått våra nuvarande och framtida behov. Det är viktigt för oss att ha en samarbetspartner som prioriterar att ta fram flexibla lösningar och som snabbt kan följa vår expansion med anpassade tjänster för den spännande digitala utvecklingen branschen är inne i” säger Mårten Hoffman, CIO på Actic. ”Actic är ett mycket spännande företag i en intressant bransch. Framtidens gym står inför en digitalisering för att stärka kundupplevelsen, vilket kräver en bättre infrastruktur. Vi fortsätter den positiva dialogen och ser möjligheter att vidareutveckla samarbetet i rikting mot en helhetslösning för alla infrastrukturdelar”, säger Daniel Krook, VD på Bredband2.

Delar av denna PR har tidigare kommunicerats i delårsrapporten.För ytterligare information:
Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Bredband2 erhåller Actic som kund av fibertjänster till sina gym i Norden

Kort om Bredband2:

”Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation.”

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är en av Sveriges största leverantörer av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 220 000 bredbandskunder. Genom snabbhet och god lyssnarförmåga skapar vi kundnära relationer, där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har c:a 5000 aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Remium Nordic AB.

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-11-21 kl 08:00.