Skandikon köper komplett infrastrukturlösning av Bredband2

Publicerat: 10 oktober 2016

Skandikons kontorsnätslösning kopplas samman med säker höghastighetsfiber och full redundans till Bredband2:s datacenter för lagring som svarar direkt mot ett sekundärt datacenter. Beräknat ordervärde är ca 2 Mkr.

Skandikon är ett av Sveriges mest erfarna outsourcingföretag inom pensionsadministration och stiftelseförvaltning. Deras mycket höga krav på stabilitet och säkerhet ledde till att Bredband2 tog fram en skräddarsydd lösning med IP-VPN-anslutningar baserade på fiber. Det kombinerar vi också med vår kraftfullaste Internettjänst och vår högsta servicenivå.

”Bredband2 lyssnade redan från början efter vad våra behov är idag och vad vi planerar för framtiden. Deras tydliga vilja att verkligen försöka förstå vårt behov har varit en mycket viktig del i vårt beslut att köpa tjänsterna från Bredband2”, säger Michael Zetterros, IT-driftansvarig på Skandikon.

”Det känns glädjande att Skandikon valt oss i konkurrens med många andra aktörer på marknaden. Nära och bra relationer med våra kunder är högt prioriterat för oss. Det är också mycket värdefullt att få ett så här tydligt erkännande på företagsmarknaden”, säger Daniel Krook, VD på Bredband2.

För ytterligare information:
Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

type: asset-hyperlink id: 11OUAA8RDxCwPpRrVbJerR

Ladda ned pressmeddelande

Kort om Bredband2:”Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation.”

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 160 000 bredbandskunder. Vår snabbhet och goda lyssnarförmåga leder till kundnära relationer där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka fyratusen aktieägare med notering __på Nasdaq OMX Stockholm. Certified adviser är Remium.