Signalistens samarbete med Bredband2 ger hyresgäster större valfrihet

Publicerat: 17 mars 2016

Bostadsstiftelsen Signalisten och Bredband2 har träffat ett avtal om leverans av internetaccess. Avtalet gäller Signalistens alla fastigheter och cirka 3900 lägenheter.

Med Bredband2 som operatör kan Signalisten erbjuda sina hyresgäster ytterligare en tjänsteleverantör av bredband, TV och telefoni.

– Vi är glada att vi, i och med detta avtal, kan erbjuda våra hyresgäster större valfrihet att välja leverantör. Det är en långsiktig lösning som leder till ökad konkurrens och helt klart pressade priser, vilket självklart är till förmån för våra hyresgäster, säger Thomas Andersson, distriktschef på Signalisten.

Signalisten har under en tid tittat över en långsiktig lösning för att erbjuda nuvarande, men även framtida, hyresgäster bredbandstjänster till bra villkor. Diskussioner har också förts med Hyresgästföreningen kring olika alternativ vad gäller leverans och avgifter men man har inte lyckats hitta ett gemensamt alternativ.

– Det känns spännande att få möjlighet att konkurrera med Com Hem och Bredbandsbolaget på lika villkor efter att nätet varit stängt under lång tid. Vi är också glada att Signalisten ger oss förtroendet och detta visar ännu en gång hur starkt vårt erbjudande är till fastighetsägare och deras hyresgäster säger Daniel Krook, vd på Bredband2.

Med start omgående kan hyresgästerna välja att teckna avtal med Bredband2 för att få leverans den 1 oktober 2016. Information kring samarbetet och innehåll i erbjudandet går i dagarna ut till alla Signalistens bostadshyresgäster.

För mer information kontakta:

Thomas Andersson , distriktschef Signalisten, 08-705 22 80
Thomas.andersson@signalisten.se

Daniel Krook, vd Bredband2, 0706-995660
Daniel.krook@bredband2.se

Ladda ner PR-meddelandet här som PDF


Bostadsstiftelsen Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse.

Tillsammans med det helägda dotterbolaget Solnabostäder äger Signalisten ca 3 900 lägenheter och 200 lokaler i fastigheter runt om i Solna. Signalisten har 53 anställda. Se mer information på www.signalisten.se

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är en av Sveriges största leverantörer av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med c:a 165 000 bredbandskunder. Genom snabbhet och god lyssnarförmåga skapar vi kundnära relationer, där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag. 

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka fyratusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Se mer information på www.bredband2.se