Flaggningsmeddelande i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Publicerat: 24 augusti 2015

Robert Burén, styrelseledamot i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) har förvärvat 300 000 aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), noterat på First North (BRE2). Robert Buréns totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 1 000 000 aktier motsvarande ca 0,14% av röste- och kapitalandelen i bolaget.

För ytterligare information:
Anders Lövgren, styrelseordförande, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 629 05 91

Ladda ner Flaggningsmeddelande i Bredband2 i Skandinavien AB 150824 (PDF)