Foto på laptop vid bord intill ett fönster

Nyheter

Influencers ska locka unga kvinnor till techbranschen

Publicerad: 21 mars 2023
Kategori:
Uppskattad lästid: 4 min

Internetleverantören Bredband2 tar hjälp av fyra kvinnliga influencers för att lansera satsningen “Upptech framtiden”, med målet att locka fler unga kvinnor till IT- och techbranschen. Genom att dela ut stipendium för techutbildningar och samarbeta med kvinnliga förebilder för att nå unga kvinnor på de plattformar de använder dagligen, hoppas internetleverantören kunna bidra till att fler vill satsa på en framtid inom tech.

Läs hela inlägget

Daniel Krook, VD och styrelseledamot i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) har via försäkring förvärvat 200 000 aktier i Bredband2 i Skandinavien AB

Publicerad: 20 mars 2023
Kategori:
Uppskattad lästid: 1 min

Daniel Krook, VD och styrelseledamot i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) har via försäkring förvärvat 200 000 aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), noterat på First North (BRE2). Daniel Krooks totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 15 000 000 aktier motsvarande ca 1,57% av röste- och kapitalandelen i bolaget.

Läs hela inlägget

Kallelse till årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB 2023 (publ)

Publicerad: 20 februari 2023
Kategori: , ,
Uppskattad lästid: 2 min

Årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346–9062 äger rum tisdagen den 21 mars 2023 kl 14.00 på Elite Palace Hotel, S:t Eriksgatan 115, Stockholm. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen måndagen den 13 mars 2023, dels göra anmälan till bolaget senast onsdagen den 15 mars 2023, kl 17.00, med post på adress Bredband2 i Skandinavien AB (publ), Årstaängsvägen 11, 8 tr, 117 43 Stockholm, eller med e-post på adress annika.westberg@bredband2.se. Behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis mm bör vara bolaget tillhanda senast den 15 mars 2023.

Läs hela inlägget