Foto på laptop vid bord intill ett fönster

Nyheter

Kategori: Pressreleaser

Kallelse till årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB 2023 (publ)

Publicerad: 20 feb, 2023
Kategori: , ,

Årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346–9062 äger rum tisdagen den 21 mars 2023 kl 14.00 på Elite Palace Hotel, S:t Eriksgatan 115, Stockholm. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen måndagen den 13 mars 2023, dels göra anmälan till bolaget senast onsdagen den 15 mars 2023, kl 17.00, med post på adress Bredband2 i Skandinavien AB (publ), Årstaängsvägen 11, 8 tr, 117 43 Stockholm, eller med e-post på adress annika.westberg@bredband2.se. Behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis mm bör vara bolaget tillhanda senast den 15 mars 2023.

Läs hela inlägget

Bredband2:s medarbetare toppnöjda – ännu en gång!

Publicerad: 22 nov, 2022
Kategori:

Som Sveriges tredje största fiberleverantör och en växande arbetsgivare både i Malmö och Umeå satsar Bredband2 på att bli en av Sveriges bästa arbetsplatser – och det lönar sig. Bolaget blir nu certifierade som ett ”Great place to work” för andra året i rad, en kvalitetsstämpel som det ligger mycket hårt arbete bakom.

Läs hela inlägget