Årsredovisning 2020

Publicerat: 3 mars 2021

Årsredovisning 2020

Bredband2:s årsredovisning för verksamhetsåret 2020 finns nu tillgänglig på bolagets
hemsida: https://www.bredband2.com/om-bredband2/investor-relations/rapporter/

Daniel Krook, VD i Bredband2, håller vanligtvis en presentation på årsstämman, men pga
omständigheterna kommer presentationen i år att spelas in och publiceras på bolagets
hemsida dagen efter stämman den 25 mars 2021 kl.09.00.

För ytterligare information:

Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ),
+46 (0) 70 699 56 60

Ladda ned pressmeddelande nedan:

Ladda ned pressmeddelande

Kort om Bredband2:


"Vi drivs av en passion att bli det bästa och mest uppskattade företaget i vår bransch"

Bredband2 är en etablerad leverantör av datakommunikation och säkerhetslösningar. Med ett av Sveriges största nät levererar vi stabil
fiberuppkoppling till cirka en halv miljon kunder i hela landet. Vi erbjuder pålitliga och snabba tjänster till både företag och privatpersoner, med ett
engagemang som särskiljer oss från andra aktörer på marknaden. Välkommen till leverantören som lyssnar.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 7100 aktieägare. ​Bolaget (BRE2) är listat på Nasdaq First North Growth
Market med Redeye AB som Certified Adviser: C​ ertifiedadviser@redeye.se​, +46 (0)8 121 576 90.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-03 kl 09.00.