Roam like at home

Publicerat: 7 juni 2017

Bredband2 låter “Roam like at home” ingå i sina mobilabonnemang

Snart kan du ringa och surfa inom EU/EES för samma kostnad som hemma i Sverige.

Den 15 juni 2017 inför Bredband2 “Roam like at home” på sina mobilabonnemang enligt EU:s nya regelverk och kommer att innefatta både våra nya och befintliga kunder. Detta innebär att du som har mobilabonnemang från Bredband2 kommer att kunna använda din telefon till samma kostnad som i Sverige när du reser inom EU/EES

“Roam like at home” i praktiken

Du som har ett fastpris abonnemang från Bredband2 kommer att kunna nyttja din pott med samtalsminuter, sms och data som ingår i abonnemanget när du reser inom EU/EES. För rörliga abonnemangsformer gäller de nationella priserna enligt respektive prislista (så här fungerar våra rörliga abonnemang). Priserna på mobilabonnemangen kommer med andra ord att vara oförändrade.

Du kommer inte behöva göra något för att “Roam like at home” ska börja gälla för dig, detta sker per automatik den 15 juni 2017.

Observera

  • Bredband2s mobila bredband innefattas inte av “Roam like at home”.

  • “Roam like at home” gäller endast för de länder som ingår i  EU/EES.

  • Under en 4 månaders period är kravet att man har vistats i Sverige 50% av tiden och inte mer än 50% av dataförbrukningen skett i EU/EES.

  • Du får surfa den datavolym som ingår i abonnemanget men maximalt upp till 20 GB. Därutöver betalar du enligt prislista

  • Skulle din surf ta slut kan du köpa extra surf till samma pris som i Sverige så länge förbrukningen inte överstiger den datapott som ingår i “Roam like at home”.