Högt tempo för Bredband2 - Intervju med Daniel Krook

Publicerat: 3 mars 2015

Hur går er stora privatkundskampanj och vad förväntar ni er att den har för effekter på 2015?

Vi hade ett mycket starkt avslut på 2014 med över 10 000 nya kunder sista kvartalet. Kampanjen är förlängd till första halvåret 2015, men vi har samtidigt höjt ordinariepriserna. Förväntan är att vi kommer ha ett fortsatt bra kundintag och dessutom till högre marginaler. Vi kan dock inte räkna med den exceptionella ökningen i antal kunder som sista halvåret 2014.

Företagssidan bör vara fortsatt stark med de nya säljarna. Var kommer ni att rikta ert fokus inom företagssegmentet under 2015?

Vi har fortsatt att stärka företagsförsäljningen med fler säljare. Vi räknar med att det generellt tar c:a 6 månader innan en säljare har nått en bra försäljningsnivå som förstärks och når en stabil hög nivå efter 12 månader. Företagsförsäljningen går fortsatt bra och vi förväntar oss att förstärkningen ger en ökning under andra halvåret som sedan når full effekt 2016. Vårt starkaste segment är fibertjänster och vi arbetar intensivt med att bredda oss ytterligare med datacenter och telefoni. Det långsiktiga målet är att dessa tre segment ska bli lika stora.

Inom datacenter offentliggjorde ni nyligen en större affär. Hur känns detta område inför 2015? Förväntar ni er fler större datacenter-affärer?

Datacentret i Malmö är en av de största investeringarna vi gjort och det har blivit ett mycket bra utfall. Vi har i snabbare takt än förväntat genomfört flera utbyggnadsfaser pga stor efterfrågan. En värdefull effekt är att vi når större kunder snabbare eftersom det är en lokal konkurrens mellan de som har datacenter i regionen och vårt datacenter är det modernaste med högsta kvalitet. Vi kommer under 2015 följa upp denna framgång med ett likande datacenter i Stockholm och har redan många förfrågningar från kunder i den regionen.

Ni har sagt att ni avser att delta i konsolideringen vid rätt prisnivåer. Under 2014 har det varit lite av en säljarnas M&A-marknad med många spekulanter och få köpobjekt. Vad väntar du dig för utveckling under 2015?

Det är naturligt att en konsolidering sker när marknaden mognar och den kommer fortsätta. Prisnivåerna har drivits upp mycket under det senaste året, men vi har också sett att vissa försäljningar inte blivit av pga att förväntningarna på priset varit alldeles för högt. Liknade situationer har vi upplevt tidigare och då har nivåerna därefter sänkts relativt mycket. Jag kan tänka mig att vi framöver kommer uppleva att nivåerna går ner en del och att konsolideringen då tar fart på allvar igen.

Vilka tror du blir de tuffaste utmaningarna för Bredband2 under 2015 och hur ska ni tackla dessa?

Det finns många utmaningar, men de flesta är positiva och tvingar framförallt upp tempot i bolaget. Det svåraste kommer vara just det höga tempot som krävs för att vi ska lyckas genomföra alla planerade aktiviteter på så kort tid som möjligt. Som utmanare på marknaden måste vi springa snabbare än konkurrenterna och det känner jag att vi gör. Drivet i organisationen hos alla medarbetare är mycket bra och jag känner att alla verkligen ser och upplever det positiva vi kan lyckas med tillsammans för att vinna på marknaden. Positiv energi och glädje i kombination med hårt arbete kan tas oss långt.

Läs intervjun på RedEye