Intervjuer och presentationer av Daniel Krook

VD presenterar

Intervju med VD Daniel Krook (Q2 2015)

Publicerat: 10 september 2015

Hur skulle du vilja sammanfatta det andra kvartalet för Bredband2?

Andra kvartalet uppvisar den högsta tillväxtakten i bolagets historia
med en ökning på 25% jämfört med samma period föregående år. Vår främsta
prioritet är hög tillväxt och vår ambition är att under fortsatt god
lönsamhet fortsätta att växa organiskt eftersom vi ser att det finns
betydande volymfördelar att uppnå vid högre omsättning.

Ni visade svagare kundtillväxt men ökad ARPU – Hur hänger detta ihop med prisdynamiken?

Vi har under senare delen av halvåret jobbat med en del prisjusteringar
som har en positiv påverkan på ARPU och bruttomarginal. Det har dock en
tillfälligt negativ påverkan på nykundsintag och viss ökad churn. Under
andra halvan av året kommer vi lansera nya kampanjer som vi förväntar
oss ge många nya kunder.

Ni har anställt nya seniora säljare – Ser ni något resultat hittills?

Det har skett en större omstrukturering av företagssidan. Målet är att
snabba på förflyttningen till större affärer med målsättningen att
Bredband2 ska vara ett självklart alternativ och en självklar deltagare i
en upphandling av ett bolags kommunikationslösningar.

Telefoniplattform har vi precis bytt som en del i omstruktureringen
samt att vi ska ha ett nytt datacenter i Stockholm. Utöver detta så har
vi strukturerat om försäljningsstyrkan och samlat alla som säljer till
mindre bolag på ett ställe för att öka fokus och tempo. Vi har
rekryterat in fler seniora säljare och framförallt stärkt närvaron i
Stockholm med målet att nå fler större affärer. För att kunna bli
framgångsrika i försäljningen till större företag så har vi även lyft
nivån i hela bolaget kring processer, rutiner och dokumentation.
Förändringsarbetet har tillfälligt inneburit ett steg tillbaka för att
nu kunna ta flera snabba steg framåt.

Flera konkurrenter har i och med Q2 börjat betala svensk moms – Har ni sett någon effekt på prisbilden?

Vi upplever att priserna generellt sett har ökat en del. Framförallt har
de riktigt låga prissättningarna i många nät försvunnit.
Konsolideringen på marknaden har också bidragit positivt där en tydlig
priskrigare precis har förvärvats. Den långsiktiga trenden tror vi är
att priserna stabiliseras på något högre nivåer i takt med att marknaden
mognar.

Ert CRM-system BOSS har nu färdigställts – Vad blir de direkta effekterna på kostnadsmassan?

Bredband2 har en omfattande och värdefull erfarenhet av att hantera
komplexiteten hos kunder med en geografiskt spridd och heterogen
infrastruktur. Effektiviteten i systemen är avgörande för att vi ska
lyckas på marknaden och har alltid varit en av Bredband2:s ledstjärnor.
BOSS kommer bidra till effektivare kundhantering och ökad flexibilitet i
marknadskampanjer både nationellt och lokalt. Kostnaderna kommer
löpande bli lägre genom ökad effektivitet samt att kvaliteten förbättras
i kundhanteringen.

Hur ser du på det andra halvåret – Var ligger ert huvudsakliga fokus?

Fortsätta arbetet med varumärket och både internt och externt fokusera
på att vi lyssnar på våra kunder. I försäljningen är målet är att
överträffa förra höstens starka kundintag på privatsidan och vi har
under september gått ut med attraktiva kampanjer på marknaden. På
företagssidan ska vi nu ta de stora och snabba stegen framåt för att nå
en högre tillväxttakt i detta segment.