Intervju med VD Daniel Krook (Q2 2015)

Publicerat:09 sep, 2015

Hur skulle du vilja sammanfatta det andra kvartalet för Bredband2? Andra kvartalet uppvisar den högsta tillväxtakten i bolagets historia med en ökning på 25% jämfört med samma period föregående år. Vår främsta prioritet är hög tillväxt och vår ambition är att under fortsatt god lönsamhet fortsätta att växa organiskt eftersom vi ser att det finns betydande volymfördelar att uppnå vid högre omsättning.

Ni visade svagare kundtillväxt men ökad ARPU – Hur hänger detta ihop med prisdynamiken? Vi har under senare delen av halvåret jobbat med en del prisjusteringar som har en positiv påverkan på ARPU och bruttomarginal. Det har dock en tillfälligt negativ påverkan på nykundsintag och viss ökad churn. Under andra halvan av året kommer vi lansera nya kampanjer som vi förväntar oss ge många nya kunder.

Ni har anställt nya seniora säljare – Ser ni något resultat hittills? Det har skett en större omstrukturering av företagssidan. Målet är att snabba på förflyttningen till större affärer med målsättningen att Bredband2 ska vara ett självklart alternativ och en självklar deltagare i en upphandling av ett bolags kommunikationslösningar.

Telefoniplattform har vi precis bytt som en del i omstruktureringen samt att vi ska ha ett nytt datacenter i Stockholm. Utöver detta så har vi strukturerat om försäljningsstyrkan och samlat alla som säljer till mindre bolag på ett ställe för att öka fokus och tempo. Vi har rekryterat in fler seniora säljare och framförallt stärkt närvaron i Stockholm med målet att nå fler större affärer. För att kunna bli framgångsrika i försäljningen till större företag så har vi även lyft nivån i hela bolaget kring processer, rutiner och dokumentation. Förändringsarbetet har tillfälligt inneburit ett steg tillbaka för att nu kunna ta flera snabba steg framåt.

Flera konkurrenter har i och med Q2 börjat betala svensk moms – Har ni sett någon effekt på prisbilden? Vi upplever att priserna generellt sett har ökat en del. Framförallt har de riktigt låga prissättningarna i många nät försvunnit. Konsolideringen på marknaden har också bidragit positivt där en tydlig priskrigare precis har förvärvats. Den långsiktiga trenden tror vi är att priserna stabiliseras på något högre nivåer i takt med att marknaden mognar.

Ert CRM-system BOSS har nu färdigställts – Vad blir de direkta effekterna på kostnadsmassan? Bredband2 har en omfattande och värdefull erfarenhet av att hantera komplexiteten hos kunder med en geografiskt spridd och heterogen infrastruktur. Effektiviteten i systemen är avgörande för att vi ska lyckas på marknaden och har alltid varit en av Bredband2:s ledstjärnor. BOSS kommer bidra till effektivare kundhantering och ökad flexibilitet i marknadskampanjer både nationellt och lokalt. Kostnaderna kommer löpande bli lägre genom ökad effektivitet samt att kvaliteten förbättras i kundhanteringen.

Hur ser du på det andra halvåret – Var ligger ert huvudsakliga fokus? Fortsätta arbetet med varumärket och både internt och externt fokusera på att vi lyssnar på våra kunder. I försäljningen är målet är att överträffa förra höstens starka kundintag på privatsidan och vi har under september gått ut med attraktiva kampanjer på marknaden. På företagssidan ska vi nu ta de stora och snabba stegen framåt för att nå en högre tillväxttakt i detta segment.