Artikel 11 och 13 – nu är det dags igen!

Publicerad: 11 sep. 2018
4 min läsning

Vi har tidigare skildrat att man vill skärpa upphovsrättslagen i form av ett nytt copyright-direktiv inom EU. I juli ägde en omröstning rum. Utfallet? 278 EU-parlamentariker röstade för och 318 röstade emot. Detta innebar att förslaget skickades tillbaka till det rättsliga utskottet för bearbetning. Nu väntar en ny omröstning den 12 september.

Upphovsrättsförslaget som den 5 juli möttes av motstånd har nu fått sig en omarbetning. Fram till den 5 september kunde alla ledamöter föreslå förändringar. Detta resulterade i ett flertal ändringsförslag för artikel 11 och 13, vilka presenteras nedan.

Artikel 13 - uppladdningsfilter

Avfärdat upphovsrättsförslag

 • Internetplattformar hålls ansvariga för allt material som användare publicerar och laddar upp och är därmed ansvariga för eventuella upphovsrättsintrång

 • Plattformar måste använda uppladdningsfilter

 • Undantag för Wikipedia, GitHub och några andra plattformar

Nya förslag

 1. Det första förslaget kommer, precis som det tidigare förslaget, innebära att plattformar måste implementera uppladdningsfilter. Dock ska det begränsas till de plattformar som hanterar stora mängder uppladdningar. Med andra ord finns det ett undantag för mikroföretag.

 2. Det andra förslaget kommer också kräva att plattformar använder sig av uppladdningsfilter. Rättighetshavare – det vill säga medie- och underhållningsföretag – ska ansvara för obefogade anmälningar om upphovsrättsintrång. Klagomålen ska dessutom granskas av människor och inte maskiner.

 3. Det tredje förslaget omfattar video och musik och att kommersiella plattformar är ansvariga för upphovsrättsintrång av användare. Plattformarna kommer troligtvis behöva använda filter för att undvika att hållas ansvariga, men medlemsländerna behöver se till så att detta förhindras. Hur det ska gå till är ännu oklart.

 4. Det fjärde förslaget innebär att aktiva plattformar måste skapa rättvisa licensavtal. De ska ge rättighetshavare tillgång till att automatiskt granska offentligt tillgängliga uppladdningar, vilka i sin tur antingen kan begära att de ska raderas eller erhålla betalning. Användare som laddar upp materialet har 48 timmar på sig att bestrida borttagningsförfrågningar innan de raderas. Under tiden finns materialet online, men kan tas bort från sökresultatet. Så fort det är bekräftat att det strider mot upphovsrättslagen ska alla intjänade intäkter gå till rättighetshavaren.

 5. Det femte förslaget innebär – liksom det fjärde – att aktiva plattformar måste upprätta rättvisa licensavtal. Dock är det viktigt att skilja på de plattformar som medvetet behandlar upphovsmakare orättvist och de som faktiskt inte kan förhindra uppladdningar av upphovsrättsligt skyddat material (men som inte på något sätt uppmuntrar till det). Det ska finnas ett förbud mot lagar och kontrakt som förespråkar uppladdningsfilter.

 6. Det sjätte och sista förslaget innebär helt enkelt att ta bort artikel 13. Det är ingenting som ska förändras i den rådande upphovsrättslagen.

Motståndet har varit stort gällande artikel 13. Det är dock inte alla som motsätter sig upphovsrättsförslaget. I opposition till copyrightdirektivets motståndare hittar vi #LoveMusic, en kampanj vars syfte är att påverka omröstningens utfall den 12 september. #LoveMusic organiseras av UK Music och inför den senaste omröstningen lobbade de hårt för att få igenom förslaget, och i synnerhet artikel 13. De hävdar nämligen att den skulle ta itu med det rådande värdegap som uppstår inom musikbranschen till följd av internetplattformar som hindrar kreatörer från att få rättvis och rimlig betalning. En person som agerat #LoveMusics frontfigur är Paul McCartney.

Artikel 11 - länkskatt

Avfärdat upphovsrättsförslag

 • Utdrag från nyhetsartiklar inklusive enstaka ord måste licensieras. Dessa utdrag är vanligt förekommande när vi länkar på nätet.

Nya förslag

 1. Det första ändringsförslaget går i enlighet med det avfärdade förslaget, dock vill man att länkarna ska få innehålla enstaka ord.

 2. Det andra förslaget tar avstamp i det avfärdade förslaget med undantag för att acceptera väldigt korta utdrag och faktabaserad information.

 3. Det tredje förslaget vill förenkla licensiering och upphovsrättsbekämpning för pressutgivare. Nyhetssidor ska kunna bestämma om och hur deras artiklar ska visas på olika plattformar.

 4. Det fjärde förslaget innebär att förenkla licensiering och upphovsrättsbekämpning för pressutgivare.

 5. Det femte och sista förslaget innebär att ta bort artikel 11. Det är ingenting som ska förändras i den rådande upphovsrättslagen.

Ett flertal av de nya förslagen är något vaga och det är otydligt hur de faktiskt ska användas i praktiken. Exempelvis är det otydligt vad "korta utdrag" egentligen innebär och det är något som behöver definieras innan det implementeras.

Nytt copyrightdirektiv för sportevenemang

Som tidigare nämnts finns det ett stort motstånd gällande ovanstående artiklar då de betraktas som en fara för yttrandefriheten online där bland annat memes, remixer och startups hamnar i kläm. Det finns dock ytterligare en grupp som skulle bli direkt påverkade av det nya lagförslaget, enligt piratpartisten Julia Reda. Nämligen Sportfans i Europa.

Artikel 13 – som i hårda drag innebär att filtrera allt innehåll som publiceras av användare på internetplattformar – kommer förhindra videoklipp från sportsändningar att publiceras. Detta gäller såväl höjdpunkter och sportrelaterade memes som annat användargenererat sportinnehåll. Ett filter skulle nämligen inte kunna avgöra huruvida ett klipp är ett upphovsrättsligt undantag eller ej. Så för att undvika juridiskt ansvar kommer plattformar radera och blockera materialet för säkerhetsskull.

Utöver det finns det ett nytt förslag som adderar en ny dimension till de rådande copyrightdirektiven. Närmare bestämt artikel 12a.

Protection of sport event organizers

Enligt Julia Reda innebär ovanstående förslag att ingen inom EU – förutom sportevenemangets organisatör – har rätt att spela in, reproducera, publicera eller dela materialet. Med andra ord kommer publiken varken få ta bilder eller filma en hockeymatch med sin egen telefon eller kamera. Detta inkluderar videobloggar, selfies på arenan och så vidare.

Det är flera sporter som livnär sig på fankulturen idag och den gratispublicitet som erhålls från denna. Direktivet skulle snarare hämma publiciteten, vilket enbart ger bakslag för olika sporter och lag som redan kämpar för att få uppmärksamhet.

Läs också

EU-utskottet röstade för nya copyright-direktiv

Artikel 11 och 13 – är ni slutet på vår internetsaga?

Källor

Europaparlamentet, "On the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market".

Axel Voss, "Copyright in the Digital Single Market".

Jean-Marie Cavada, "On the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market".

Marietje Schaake, "Copyright in the Digital Single Market".

Tiemo Wölken, "Copyright in the Digital Single Market".

Julia Reda, "Copyright in the Digital Single Market".

Andre Paine, "UK music industry launches #LoveMusic campaign ahead of EU vote".

Julia Reda, "Showdown on upload filters and the link tax on September 12: These are the options in front of MEPs".

Julia Reda, "EU copyright reform will spell disaster for sports fans".