Varför är det så få kvinnor inom IT- och techbranschen?

Publicerad: 14 mars 2023
3 min läsning
kvinnor inom IT, tech,
Unga kvinnor och tech omslagsfoto

Att IT/tech är mansdominerat råder det inga tvivel om. Men varför ser det egentligen ut så? Och vad innebär det för samhällets teknologiska utveckling? I denna artikel sammanfattar vi några av svaren från rapporten Unga kvinnor och Tech 2023.

Unga kvinnor inom IT/ tech

 I rapporten Unga kvinnor och tech, som släpptes den 8 mars 2023, har vi på Bredband2 tillsammans med Insight Intelligence, Tietoevry och Foxway, undersökt vad 1000 unga kvinnor i Sverige tycker och tänker om IT/tech-relaterade yrken, branschen i stort, och varför det är så få kvinnor som söker sig dit. För att få en grundförståelse över läget börjar vi med att kika på hur många som jobbar inom IT/tech och hur många som skulle kunna tänka sig att göra det / inte göra det i framtiden. 

  • 7 % av de tillfrågade uppger att dearbetar med IT idag.  

  • 37 % av de tillfrågade svarar att de inte jobbar med IT men att de skulle kunna tänka sig att göra det. 

  • 52 % av de tillfrågade svarar att de inte arbetar med IT idag och inte heller skulle kunna tänka sig att göra det. 

Unga kvinnor och tech foto 1.
Foto på pannkaka som visualiserar ovanstående statistik.

IT och tech förknippas med grabbighet 

Två av anledningarna till bristen på kvinnor inom IT/tech-relaterade yrken är att det förknippas med grabbighet och att det saknas kvinnliga förebilder. På frågan om vad som skulle locka fler kvinnor till IT/tech så är det vanligaste svaret att det behövs en mer inkluderande arbetsmiljö. 

  • Bara 1 av 10 har en kvinnlig förebild inom IT/tech. 

  • 63 % av de tillfrågade associerar IT och tech med”Grabbighet”.  

  • 49 % uppger att det krävs en mer inkluderande arbetsmiljö där kvinnor och män behandlas lika för att locka fler kvinnor. 

Unga kvinnor och tech bild 2
Bild på kollage med statistik från ovanstående stycke.

Risker med en mansdominerad techbransch 

I ett samhälle där den tekniska utvecklingen främst styrs av mansdominerande yrken, finns en risk att tekniken som utvecklas inte är lika anpassad för kvinnor som för män. Detta visar också svaren i rapporten på.

  • Nästan var femte kvinna menar att teknik som de använder idag, är mer anpassade för män än kvinnor. 

  • Fyra av tio är oroade över hur bristen på kvinnor inom IT/tech påverkar utvecklingen av samhället negativt. 

Unga kvinnor och tech bild 3
Bild som visualiserar ovanstående statistik från stycket.

Stipendium till unga kvinnor 

Vi vill få fler unga kvinnor att söka yrken inom tech. Därför kommer vi, i satsningen Upptech framtiden, dela ut tre stipendier till ett värde av totalt 81 000X kronor, där mottagarna av stipendiet får välja bland fem digitala techutbildningar från Beetroot Academy. Kurserna stipendiaterna kan välja bland är Project management, UI / UX design, QA manual och Front-end and Python development

Läs mer och ansök om stipendiet här!