EU-utskottet röstade för nya copyright-direktiv

Publicerad: 29 juni 2018

Vi har tidigare skrivit om att man vill skärpa upphovsrättslagen i form av nya copyright-direktiv inom EU. Den 20 juni röstades förslaget igenom i det rättsliga utskottet. Och det till mångas förfäran. Det spekuleras ganska fritt om vad förslaget egentligen innebär. Vi gör härmed ett försök att bena ut det i form av att presentera förslagets för- och nackdelar.

Eftersom det finns ett begränsat informationsutbud gällande de nya direktiven finns det en stor risk att allmänheten inte får nys om förslaget. Ett förslag som kan komma att förändra internet som det är utformat idag. Därför ser vi det som vår skyldighet att sprida det vidare. Så varsågod och läs, dela och informera.

Artikel 11

Fördelar:

 • EU vill skydda nyhetsmediers upphovsrätt då kommersiella aktörer tenderar sprida vidare artiklar utan att ägarna av materialet tjänar pengar på det.

Nackdelar:

 • Man kommer inte längre kunna länka och dela nyheter i samma utformning som vi kan idag. Detta eftersom dessa länkar – oftast – hämtar korta textutdrag och bilder per automatik med avseende att informera läsaren om vart de leder (se bild nedan). Även enkla rubriker som exempelvis "Möt Jakob – en lyssnare av rang" går under detta. För att behålla länksystemet som det ser ut idag kommer exempelvis sociala medier-tjänster tvingas betala en licensersättning till medieföretagen.

 • Om man vill uttrycka sig genom att dela något på exempelvis sociala medier finns det en risk att länkarna inte godkänns. Ett exempel är att om du vill dela något från Dagens Nyheter som Facebook inte har licens för, kan detta komma att raderas av Facebook som annars riskerar få böter. Detta kan på så sätt hämma diskussionen kring aktuella händelser, då informationsutbudet begränsas till följd av färre länkar.

 • Företag och den som bloggar och har annonser på sin sida kan få problem med att länka till nyhetsartiklar. Risken finns att de som har länkat tvingas stänga ner sin bloggsida. Något som tidigare uppmärksammats när Spanien införde en liknande lag.

 • Förslaget kommer gynna falska nyheter. Då det troligtvis kommer bli dyrt att länka (med utdrag) till nyhetsartiklar finns det en risk att delningen av välrenommerade nyheter kommer avstanna. Eftersom “falska nyheter” troligtvis inte kommer ingå i länkskattssystemet kan de härja fritt på sociala medier.

 • Förslaget kommer spela stora aktörer i händerna. Facebook och Google må ha medel för att köpa licens, men konkurrenter som startups och mindre företag kan få svårt att överleva.

 • Lagförslaget begränsar yttrandefriheten och tillgång till det fria informationsflödet, eftersom länkskattssystemet hämmar spridningen av relevant information.

Artikel 13

Fördelar:

 • Skyddar kreatörers rättigheter på nätet så att deras verk inte laddas upp och sprids vidare på olika plattformar.

 • Vill få kontroll över den rådande delningssituationen – att undvika att vem som helst kan dela bilder, videor och musik som de inte äger rättigheterna till.

 • Plattformar tvingas ta mer ansvar för upphovsrättsskyddat material och undvika upphovsrättsintrång.

Nackdelar:

 • Internetplattformar hålls ansvariga för allt material som användare publicerar och laddar upp, vilket påtvingar dem att filtrera innehållet.

 • Plattformar som Google och Facebook kan tvingas implementera algoritmer som per automatik raderar material som laddas upp utan rättighetsinnehavarnas tillstånd. Detta innebär att även material som memes, covers, remixer, satir och annan parodi automatiskt kan komma att raderas.

 • Lagligt innehåll kan raderas av misstag då automatiska filter tenderar ha fel.

 • Mindre företag och plattformar som bygger på användargenererat innehåll kommer ha svårt att överleva inom EU då filtreringstekniken kommer bli en dyr investering att implementera.

 • Plattformar kommer blir informerade av större kommersiella aktörer om vilket innehåll som automatiskt ska raderas. Problemet är dock att när självständiga kreatörer får sitt material borttaget eftersom filtret inte kan avgöra om de har specifik tillåtelse för sitt material alternativt blir felidentifierat som kränkande betraktas de som skyldiga tills motsatsen bevisas. Därför kommer de få kämpa för att få sina egna lagliga verk att återinrättas.

 • Filtrering av innehållet kan leda till ökad övervakning och censurering som blir ett direkt hot mot demokratin.

Efter den senaste omröstningen då EU:s juridiska utskott röstade för förslaget är det dags för EU-parlamentet att fatta ett beslut. Därefter går det vidare till EU-kommissionen och ministerrådet som fattar ett slutgiltigt beslut om förslaget ska omvandlas till lag.

Vill du vara med och påverka beslutet? Oavsett om du är för eller mot förslaget kan du göra din röst hörd genom att kontakta Europaparlamentets medlemmar. 

Läs också "Artikel 11 och 13 – är ni slutet på vår internetsaga?".

Källor och mer information

Dagens Nyheter, "Omstridd ödesfråga om upphovsrätt i EU"

SVT, "EU-utskott säger ja till omstridd upphovsrättslag"

Julia Reda, "Censorship machines (article 13)"

Julia Reda, "The Internet after Alex Voss: What's at stake in tomorrow's copyright vote"

The Next Web, "What's really behind the EU law that would "ban memes" and how to stop it before june"

The Next Web, "The EU's disastrous copyright reform explained"

Axel Voss, Europäisches Urheberrecht