Intervjuer och presentationer av Daniel Krook

VD presenterar

Intervju med VD Daniel Krook

Publicerat: 6 september 2013

Bredband2s VD Daniel Krook kommenterar omsättning- och
resultatutvecklingen hittills i år och vad som ligger bakom tillväxten
samt svarar på frågor om bolagets satsning på datacenter och hur det
passar in i kunderbjudandet, hur marknaden utvecklas och vilken
strategin är framgent samt redogör avslutningsvis för den nya
varumärkesprofil som nyligen lanserats och vilket budskap bolaget vill
kommunicera.