Intervjuer och presentationer av Daniel Krook

VD presenterar

Datahallssatsningen är ett givet steg

Publicerat: 14 juni 2012

Bredband2:s VD Daniel Krook svarar på frågor om satsningen på
datahallar, den generella potentialen på företagssidan,
marknadskonkurrensen och om den har förändrats på sistone samt synen på
IP-telefoni via mobilen.