Investor relations

Investor relations

Aktien för Bredband2 i Skandinavien AB (publ) handlas på Nasdaq First North Growth Market, under kortnamnet BRE2.

Kalendarium

  • Bokslutskommuniké för 2021; 10 februari 2022

Bredband2 i Skandinavien AB
Org.nr: 556346-9062
Tickernamn: BRE2
Börslista: Nasdaq First North Growth Market
ISIN-kod: SE0000648669
Certified adviser: Redeye, certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90

Hemsida: www.bredband2.com