Interiör av en modern kontorslokal

Investor relations

Aktien för Bredband2 i Skandinavien AB (publ) handlas på Nasdaq First North Growth Market, under kortnamnet BRE2.

Kalendarium

  • Delårsrapport för jan-sept 2022: 9 november 2022

  • Bokslutskommuniké för 2022: 8 februari 2023

  • Årsredovisning för 2022: 28 februari 2023

  • Årsstämma: 21 mars 2023

  • Delårsrapport jan-mars 2023: 9 maj 2023

  • Delårsrapport jan-juni 2023: 9 augusti 2023

  • Delårsrapport jan-sept 2023: 9 november 2023

  • Bokslutskommuniké för 2023: 7 februari 2024

Bredband2 i Skandinavien AB
Org.nr: 556346-9062
Tickernamn: BRE2
Börslista: Nasdaq First North Growth Market
ISIN-kod: SE0000648669
Certified adviser: Redeye, certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90

Hemsida: www.bredband2.com