Interiör av en modern kontorslokal

Investor relations

Aktien för Bredband2 i Skandinavien AB (publ) handlas på Nasdaq First North Growth Market, under kortnamnet BRE2.

Kalendarium

 • Bokslutskommuniké för 2024: 6 februari 2025

 • Delårsrapport jan-sept: 6 november 2024

 • Delårsrapport jan-juni: 8 augusti 2024

 • Delårsrapport jan-mars: 6 maj 2024

 • Årsstämma: 19 mars 2024

 • Årsredovisning för 2023: 27 februari 2024

 • Bokslutskommuniké för 2023: 7 februari 2024

 • Delårsrapport jan-sept 2023: 9 november 2023

 • Delårsrapport jan-juni 2023: 9 augusti 2023

 • Delårsrapport jan-mars 2023: 9 maj 2023

 • Årsstämma: 21 mars 2023

 • Årsredovisning för 2022: 28 februari 2023

 • Bokslutskommuniké för 2022: 8 februari 2023

 • Delårsrapport för jan-sept 2022: 9 november 2022

Bredband2 i Skandinavien AB
Org.nr: 556346-9062
Tickernamn: BRE2
Börslista: Nasdaq First North Growth Market
ISIN-kod: SE0000648669

I rollen som Certified Adviser vägleder och övervakar Redeye att bolaget lever upp till reglerna på Nasdaq First North Growth Market. Redeye Certified Advisers nås på certifiedadviser@redeye.se eller på telefon 08 - 121 576 90.

Hemsida: www.bredband2.com