Vad är nätneutralitet?

Nätneutralitet är ett mycket omtalat och ständigt aktuellt ämne världen över. Men vad innebär nätneutralitet egentligen och varför är det viktigt? I denna artikel listar vi de viktigaste aspekterna av nätneutralitet för både företag och privatpersoner.

Vad betyder nätneutralitet?

Nätneutralitet är en princip som bygger på att all trafik på internet ska behandlas lika av oss internetleverantörer, oavsett vart den ska eller var den kommer ifrån. I praktiken innebär detta att behandla alla webbplatser och tjänster på nätet likvärdigt, oavsett innehåll, utan att exempelvis prioritera, blockera eller medvetet göra vissa tjänster långsammare. Att ta ut högre avgifter för att nå vissa tjänster är också ett exempel som anses bryta mot nätneutraliteten.

Vad säger lagen?

Direktiv om nätneutralitet har funnits både inom och utanför EU i många år. Men det var först 2016 som en EU-förordning med fokus på det öppna internet och internetanvändarens rättigheter klubbades igenom.

Förordningens syfte är att “fastställa gemensamma regler för att säkerställa lika och icke-diskriminerande behandling av trafik vid tillhandahållandet av internetanslutningstjänster och därtill kopplade rättigheter för slutanvändare.”

Varför är nätneutralitet viktigt?

Ett öppet internet ger människor runt om i världen tillgång till ett stort utbud av informationskällor och möjligheten att kommunicera fritt. Rätten att ha en åsikt och uttrycka den i tal, skrift eller bild är en av FN:s mänskliga rättigheter. Den demokratiska aspekten med ett öppet och neutralt internet är därför stor.

I de värsta fallen handlar trafikstyrningen på internet om ren censur. Ett av de mest omtalade exemplen är The Great Firewall of China som hindrar kinesiska internetanvändare att använda ett stort antal internationella tjänster. Nordkorea är ett annat exempel där statliga tjänster prioriteras. I USA var den före detta presidenten Donald Trump, under tiden som president, en tydlig motståndare till nätneutralitet. Han initierade förändringar under sin första vecka genom amerikanska telekommunikationsmyndigheten FCC som innebar en total kursomläggning för myndigheten.

I Europa har Europeiska unionens råd antagit en förordning för att hindra att vissa ryska kanaler sänds inom EU. Denna förordning riktar sig bland annat till internetleverantörer med kravet att förhindra trafik till de ryska webbplatserna. Förordningen gäller från och med den 2 mars 2022 och även då i Sverige, något som vi på Bredband2 menar går emot såväl nätneutraliteten som svensk grundlag, där rätten att söka information på det publika internet är självklar. Bredband2:s kunder kan därmed fortfarande tillförskaffa sig information från det öppna nätet oberoende av källa.

För konkurrenssituationen är nätneutralitet extra viktigt. Förr i tiden hade ofta samma företag kontroll över både infrastruktur och tjänster, som i de traditionella telenäten. Det var nästintill omöjligt att på samma villkor lansera samma typer av tjänster och priserna var skyhöga (något som finns kvar i många länder än idag).

Hur påverkas företag av nätneutralitet?

Ett företag kan påverkas på olika sätt beroende på vilken bransch man är verksam inom och vilka produkter eller tjänster man säljer.

Om nätneutralitet inte hade funnits hade exempelvis vi internetleverantörer kunnat blockera eller försämra konkurrenternas tjänster så att våra egna fungerar bättre. Detta hade naturligtvis kunnat påverka företagets val av internettjänst avsevärt och gjort inköpen mycket dyrare och kvaliteten sämre. Om ditt företag vill ta fram en konkurrent till Spotify och får höra att Sverige har infört en lag som låter oss prioritera Spotifys trafik före andras – hur lätt kommer det att vara för ditt bolag att växa? Kommer konkurrensen vara på lika villkor?

Vad händer om några dominerande aktörer kommer överens om att vissa innehållsleverantörer, som kanske betalar mer, prioriteras framför de som inte gör det? Exempelvis att Expressen.se fungerar mycket smidigare än Aftonbladet.se eller tvärtom. Det finns därför oändligt med scenarier på hur ett företag kan påverkas av nätneutralitet.

Hur ställer Bredband2 sig i frågan?

En föregångare till dagens diskussioner om nätneutralitet går faktiskt att spåra mer än 150 år tillbaka i tiden. I en amerikansk lag från 1860, Pacific Telegraph Act. Vi på Bredband2 kommer från Sveriges Öppna Stadsnät modell som innebär att användaren har möjlighet att själv välja internetleverantör, istället för att endast kunna välja en. Det är skillnad mellan att själv kunna välja en exklusiv lösning jämfört med att bli tvingad till något.

Idag, efter att många konkurrenter både i Sverige och utanför gränserna har prioriterat trafik och censurerat internet, brinner vår övertygelse ännu starkare. Vi tror på och lever för ett fritt och öppet internet där vi människor kan vara fria att leva våra liv.

Naturligtvis är internet idag långt ifrån perfekt och vi måste lösa många utmaningar för att nå dit, men att bygga murar är inte rätt väg att gå. Istället borde vi sträva efter ett öppet internet fritt från begränsningar och censur. På Bredband2 är vi redo att ta den striden och stå upp för svenska internetanvändares rätt att söka information var de vill.

“Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety”

– Benjamin Franklin