Tre techkvinnor som förändrat ditt surfande!

Publicerad: 11 feb. 2021
Internethistoria, kvinnor inom IT,
Foto innehållande Mary Wilkes, Radia Perlman och Annica Tiger

Känner du igen namnen Radia Perlman, Mary Wilkes och Annica Tiger? Var och en har bidragit till det uppkopplade samhälle vi har idag. Från internets hörnsten till hemdatorn och hemsidorna du besöker. Detta är tre kvinnor inom IT som du bör känna till!

Internets moder

Radia Perlman är nätverksingenjören och programmeraren som kommit att kallas internets moder. Hon föddes i Portsmouth, Virginia 1951 och kom senare i livet att studera vid MIT och sedermera bli den som utvecklade nätverksprotokollet Spanning Tree Protocol (STP). En hörnsten för dagens internet. 

Protokollet stänger av de vägar i nätverket som inte fyller någon funktion vid en specifik överföring. På så sätt hindras exempelvis ett meddelande från att ta andra vägar och riskera att hamna i en loop. Kortfattat skulle en kunna säga att protokollet används för att styra trafik i nätverket. Radia Perlman har utöver STP-protokollet även designat TRILL: Transparent Interconnection of Lots of Links. En internetstandard som gör att Ethernet kan utnyttja bandbredden optimalt.

Världens första hemdatoranvändare

Mary Wilkes föddes i Chicago 1937. Efter juridikstudier började hon arbeta på MIT Lincoln Laboratory med att programmera allt från IBM 704 till LINC. Det var med LINC-datorn som hon skulle bli erkänd och sedan också bli världens första hemdatoranvändare. Mary Wilkes roll var att skapa mjukvaran till LINC-datorn. Denna mjukvara gjorde att en person kunde använda datorn i realtid. 

Datorn blev en av världens första interaktiva datorer som var så pass liten att den fick plats i ett litet kontor och i hemmet. En utmärkande egenskap för datorn var också att den gick att använda med ett tangentbord. Tidigare datorer hade använt hålkort för att koda. Nu kunde koden istället matas in med hjälp av tangentbordet. Innan arbetet med LINC-datorn var slutfört hade laboratoriet flyttats till St.Louis. Och Wilkes som vid tiden bodde hos sina föräldrar i Baltimore hade ingen lust att flytta dit. Istället skickades en LINC-dator hem till hennes föräldrar för att hon skulle kunna arbeta hemifrån. På så sätt blev Wilkes den första hemdatoranvändaren i världen. 

Den svenska internetpionjären

Annica Tiger föddes i Boden 1953. Hon blev internetpionjären som med sin HTML-guide fått svenskar att utforska och lära sig bygga hemsidor. År 1996 skapade hon sin första hemsida. Enligt egen utsago fanns det på den tiden inte särskilt mycket hjälp att få när det kom till att koda hemsidor i html. Hon fick därför lära sig själv genom att prova sig fram. Det var då hon insåg behovet av att tillgängliggöra information om hur kodning i html görs och skapade då HTML-guiden år 1996. Guiden blev solklar källa för tusentals html-törstande svenskar. Vad detta betytt för svenska kodare och hemsidemakare är svårt att säga men många är dem som hon under åren hjälpt på sin digitala resa. Med största sannolikhet har du någon gång besökt en hemsida vars skapare inspirerats och lärt sig av Annica Tiger. 

Utöver att engagera sig i kunskapsspridning om att koda i html och skapa hemsidor blev hon troligtvis Sveriges första bloggare redan år 1997. Då skapade hon nämligen en digital dagbok på internet. 

Utställningen Datadamer

Vill du läsa om fler kvinnor som på ett eller annat sätt bidragit till den digitala värld som vi lever i idag? Då rekommenderar vi ett besök på Internetmuseums utställning Datadamer. Där hittar du några av IT-historiens skarpaste hjärnor och mest innovativa personer som du gör rätt i att bekanta dig med.

Vidare läsning och källor

New York Times “Women coding computer programming”.

Annica Tigers hemsida.

Medium “Radia Perlman how this woman transformed the internet”.

Internetmuseum “Datadamer

Wikipedia “Radia Perlman” “Mary Allen Wilkes” “Annica Tiger