Möt Anna – driftstörningarnas största hot

Publicerad: 20 apr. 2018
driftstörning, felsökning,

Anna inledde året som ny Teamleader för avdelningen Network Operation Center (NOC) på Bredband2. En avdelning som arbetar såväl med privat- som företagskunder för att se till så att nätet fungerar som det ska. Trots Annas ringa tekniska erfarenhet axlar hon rollen med bravur tack vare sina ledarkunskaper. 

– Jag försöker strukturera upp allting, organisera med andra avdelningar och se till att kommunikationsvägarna flyter på. Om vi eller kundtjänst uppmärksammar ett problem i form av att trafiken inte går som den ska till våra kunder så ska vi se till att avhjälpa problemet.
     En viktig del av NOC:s arbete är att avhjälpa driftstörningar. En driftstörning tar sig oftast uttryck i att bredbandstjänsten inte fungerar som den ska, det vill säga ett problem som ska åtgärdas så fort som möjligt.

Hur hanterar ni driftstörningar?

– Om det uppstår en driftstörning kontaktar vi oftast en fastighetsskötare eller ett stadsnät för att se om de har stött på ett problem. Personer som arbetar på NOC kan även se i systemet att "oj, där gick en utrustning ner". Då väntar de några sekunder för att se om det kopplas på igen. Det kan vara att det är någon som stängt av en strömbrytare eller liknande. Om det inte kopplas på igen börjar man kolla runt efter eventuella elfel, berättar Anna.

Vem ansvarar för att åtgärda problemet?

– Först identifierar vi var nättrafiken i kedjan slutar för att sedan fatta beslut om vem som ansvarar för problemet. Om det är en bostadsrättsförening som drabbas har stadsnäten oftast inget med det att göra, utan då är det vi som skickar ut våra tekniker. Men om det är en lokal som stadsnätet äger där vi har vår utrustning åker stadsnätet oftast ut. Då beställer vi deras tekniker. En annan incident kan vara att någon grävt av en fiberkabel mitt i en väg. Då är det vanligtvis inte vi utan det är ägaren av fibern, vilket oftast är stadsnätet, som ansvarar för att laga det. För vi köper egentligen en tjänst från dem som ska fungera.

“Vi gör allt för att lösa det så fort vi kan”

Ibland kan det upplevas ta lång tid innan en driftstörning åtgärdats. Detta menar Anna kan bero på flera olika saker och i synnerhet problemets komplexitet.
     – Först måste vi lokalisera problemet. Sen måste en tekniker vara tillgänglig som kan ta sig till platsen där problemet är. Den vanligaste orsaken är elavbrott vilket oftast går att avhjälpa snabbare. Men om varken vi eller stadsnäten kan lokalisera problemet kan det ta längre tid, likaså vid incidenter som avgräven fiber, brand eller om något har gått sönder. Då måste man ut med grävmaskiner och svetsa fiber. Det kan vara många faktorer som påverkar. Men vi gör allt för att lösa det så fort vi kan. Alla vill få det löst såklart.

Har ni några förebyggande strategier?

– Det finns både driftstörningar som är planerade och de som är akuta, att det händer någonting oförutsett. De som är planerade kan man förebygga genom att informera kunderna att vid den här tidpunkten kommer det tyvärr bli en störning i nätet. På så sätt förebygger vi vad som komma skall. När det gäller oväntade problem bygger vi upp rutiner för hur vi ska hitta problemen och vilka kontaktvägar vi ska ha för att få rätt kontaktpersoner på rätt ställe. Samtidigt är våra tekniker införstådda med vad som händer. Vi har dessutom vår egen nätavdelning som ständigt förbättrar nätet genom nätutbyggnader och maskinbyte. De förebygger på sitt sätt genom att hålla nätet uppdaterat och fräscht. Men för NOC är det svårare att förebygga, man kan aldrig veta när ett problem uppstår.

Vad är det bästa med att jobba som Teamleader på NOC?

– Det är väldigt givande! Jag utvecklar mina tekniska kunskaper varje dag. Det är dessutom oerhört motiverande att se teamet samarbeta och lösa problem tillsammans. 

Läs också

Fredrik, Teknikchef

Erfan, CIO

Martin, Produktansvarig för företags datakommunikationslösningar

Amanda, Marknadskoordinator

Jakob, Kundtjänstmedarbetare