Så tycker unga kvinnor om techbranschen!

Publicerad: 11 mars 2024
tech, kvinnor inom IT,

IT/techbranschen består till största delen av män. Varför är det så få kvinnor som söker sig till tech-branschen, och vad behövs för att de ska göra det? I den här artikeln sammanfattar vi några punkter från rapporten “Unga kvinnor och Tech”.

Rapporten Unga kvinnor och Tech släpptes den 8 mars 2024. Vi på Bredband2 har tillsammans med Insight Intelligence, Handelsbanken, Tioetoevry och Qrios undersökt 1000 unga kvinnors inställning till IT/techbranschen.

  • 5 % arbetar med IT och trivs med det 

  • 1 % arbetar med IT och trivs inte med det 

  • 2 % vet inte 

  • 41 % skulle kunna tänka sig det 

  • 51 % kan inte tänka sig att göra det 

63 % är mer benägna att arbeta med IT/tech om företaget har en jämn könsfördelning 

Drygt 6 av 10 svarar att de skulle vara mer benägna att arbeta med IT/tech på ett företag om det hade en jämn könsfördelning mellan medarbetare. Drygt varannan skulle vara mer benägen att göra det om de hade en kvinna som närmsta chef. Dessa faktorer är viktigare för yngre än för äldre.

Allt färre upplever att teknik i vardagen är lika anpassad för kvinnor som för män

Andelen som svarar att teknik i stor utsträckning är lika anpassad för kvinnor som för män har minskat med elva procentenheter under det senaste året. I år ser vi också att fler är oroade över hur bristen på kvinnor inom IT/tech påverkar utvecklingen av samhället negativt (44 %), än som inte är det (40 %). 

Oron handlar om att samhället ska bli mindre jämställt när utvecklingen av den digitala infrastrukturen sker utan ett kvinnligt perspektiv. Resultatet av detta blir vad som kallas gender bias data, alltså att den data som i allt större utsträckning tar beslut om vår vardag – programmeras utan kvinnlig representation.

Brist på kvinnliga förebilder inom IT/tech ses som den främsta anledningen till att så få kvinnor arbetar med det. 

Ungefär var tredje (34 %) tror att avsaknaden av kvinnliga förebilder inom IT/tech är den främsta anledningen till att så få kvinnor arbetar med det idag. 

14 % tror att det är bristen på kvinnliga kollegor. 

26 % tror att det beror på en grabbig jargong i branschen. 

Stipendium till unga kvinnor 

Vi vill locka fler kvinnor att söka yrken inom tech. Därför delar vi ut tre stipendier till ett värde av totalt 81 000 kronor, där mottagarna av stipendiet får välja bland fem digitala techutbildningar från Beetroot Academy. Stipendiaterna kan välja bland kurser inom Project management, UI / UX design, QA manual, Front-end development och Python development.

Är du eller någon du känner nästa IT-girl? Läs mer och ansök!