Möt vinnarna av Upptech Framtiden-stipendiet 2024

Publicerad: 29 maj 2024
kvinnor inom IT,

Under våren har Bredband2 drivit kampanjen Upptech Framtiden. Kampanjen kom till efter att Bredband2 deltog i rapporten "Unga kvinnor och tech". Rapporten visade att många unga kvinnor drar sig för att söka sig till techbranschen. En av de mest framträdande anledningarna som framkom i undersökningen var bristen på kvinnliga förebilder inom sektorn. Detta resultat väckte en stark vilja hos oss på Bredband2 att göra något konkret för att förändra situationen. Därför instiftades Upptech Framtiden-stipendiet, där tre unga kvinnor får chansen att ta emot ett stipendium i form av en betald techutbildning hos Beetroot Academy. 

Nu har äntligen tre vinnare korats – möt stipendiaterna Riyana, Vasilisa och Andrea!

Riyana Hussein

Varför tycker du att det är viktigt att techbranschen blir mer jämställd? 

Det är viktigt av flera skäl, både för samhället och branschen själv. Att fler kvinnor arbetar inom tech förbättrar både innovationen och kreativiteten. Dessutom hjälper det till att minska de stereotyper och könsklyftor som finns. 

Bristen på kvinnor inom IT kan påverka samhällsutvecklingen på ett negativt sätt. När teknik utvecklas utan ett kvinnligt perspektiv riskerar vi att exkludera kvinnor.  

En annan viktig anledning är att fler kvinnor i branschen skapar fler förebilder, vilket kan inspirera andra tjejer att satsa på en karriär inom tech. 

Hur känner du inför stipendiet och Bredband2:s kampanj Upptech Framtiden? 

Jag tycker att det är ett fantastiskt initiativ som kan göra verklig skillnad. Genom att uppmuntra och stötta fler kvinnor att utbilda sig och arbeta inom tech kan vi skapa en mer jämställd och inkluderande bransch. Det ger oss kvinnor en bättre möjlighet att ta plats i techbranschen. Kvinnlig representation och kvinnliga förebilder är avgörande för att inspirera och motivera fler att välja samma väg. 

Vilken utbildning planerar du att gå? 

Jag ska välja Project management in IT. 

Vasilisa Simanenka  

Varför tycker du att det är viktigt att techbranschen blir mer jämställd? 

Techbranschen har en stor brist på kvinnor vilket påverkar produkter som utvecklas och därför även publiken som använder dessa produkter. Med så få kvinnor tappar IT-branschen många möjligheter och kan inte nå sin fulla potential, vilket håller alla tillbaka. Detta borde inte hända i vår digitala era när kvinnor har så mycket att bidra med.  

Hur känner du inför stipendiet och Bredband2:s kampanj Upptech Framtiden? 

Jag är oerhört glad över att vinna stipendiet vilket känns som en total slump och är helt oväntat för mig. Jag började tänka på IT nyligen och såg nästan direkt en annons på Instagram om ett stipendium för kvinnor inom IT. Det är en fantastisk möjlighet för mig och jag hoppas att det finns fler organisationer som Bredband2 som strävar efter att hjälpa kvinnor i denna hårda och mansdominerade IT-värld. 

Vilken utbildning planerar du att gå? 

Jag planerar att plugga Project management. 

Andrea Hallgren  

Varför tycker du att det är viktigt att techbranschen blir mer jämställd? 

Kvinnor associeras fortfarande i hög grad med ömhet, omhändertagande och starka (okontrollerade?!) känslor. Det finns exempelvis ingen vedertagen manlig version av yrkestiteln sjuksköterska och ironiskt nog finns enbart ”polisman” med i Svenska Akademiens Ordbok. Det är inte bara det faktum att män ofta ses som mer tuffa, starka och respektingivande i de sedan länge klassiska mansdominerande yrkena som brandman, byggarbetare etc. 

Även för de yrken där kunskaper inom tech är fundamentalt så har vi en benägenhet att koppla branschen till just män. Hur ska den svaga, känslostyrda och smått hysteriska kvinnan kunna ta sig an komplex mjukvara!? ”Det där är en överdrift, det där har vi vuxit ifrån” - Absolut, men kanske inte helt och hållet!  

Det går att problematisera frågan om jämställdhet inom just techbranschen på många sätt. Till följd av de ständigt växande möjligheterna inom området, och således även efterfrågan på sådana kompetenser, tenderar löner och förmåner vara snäppet(!) vassare hos dessa yrkeskategorier än hos exempelvis för sjuksköterskor och undersköterskor. Den lön man får ger givetvis förutsättningar för både högre pension och livskvalitet överlag. 

I grund och botten tror jag att det viktigaste är att fortsätta jobba bort föreställningen om att könstillhörighet på något sätt skulle avgöra ens lämplighet för ett yrke. Inte bara för kvinnors skull, utan egentligen för alla könskategorier och de utanför dessa.  

Hur känner du inför stipendiet och Bredband2:s kampanj Upptech Framtiden? 

Jag är så taggad! Att jag skulle omskola mig mot techbranschen hade jag faktiskt bestämt för ett ganska bra tag sedan. Att nu även får möjligheten att göra detta inom ett sådant växande område som UI/UX-design är så spännande! Att ett bredbandsbolag erbjuder unga kvinnor ett så pass värdefullt stipendium tycker jag är stort, och det känns jättekul att ta del av en sådan nytänkande och inspirerande kampanj! 

Vilken utbildning planerar du att gå? 

UI/UX design.