Så kan tekniken du äger bli mer hållbar

Publicerad: 25 sep. 2018
hållbar teknik,

Varje person i Sverige släpper årligen ut ungefär 10 ton koldioxid. Något som behöver minska till ett eller två ton, enligt Naturvårdsverket. Två tredjedelar av utsläppen kommer från hushållen, vilket hintar om att konsumtionsmönstret behöver förändras. Ett steg kan vara att se över sin egen teknikkonsumtion.

Ta hand om din IT-utrustning

Hur ofta byter du ut din IT-utrustning? Mobiltelefon? För att minska belastningen på både miljö och naturresurser är det värt att använda sin IT-utrustning så länge det går innan man byter ut den. På så sätt kan det göras miljövinster i takt med att produktionen minskar.

Det finns olika knep för att bevara och vårda produkterna. Ett exempel är att förvara datorer och mobiltelefoner i svalare utrymmen då batteriet mår sämre av värme.

Skänk eller sälj

Är du en modemedveten person som vill ha de senaste teknikprylarna och är inte sen med att uppdatera din utrustning? Att förvara saker som aldrig används är ett stort slöseri med jordens resurser. Uttryck som "slit och släng" har ersatts av "köp och släng", det vill säga en pryl behöver nödvändigtvis inte gå sönder förrän den är utbytt.

I takt med att modeskiftningarna ökat har även second hand fått större utrymme i samhället. Istället för att slänga eller förvara IT-prylarna kan du sälja eller skänka dem på loppisar eller insamlingar till second hand-butiker. Kanske finns det någon i din bekantskapskrets som är i behov av en telefon eller dator?

Förr eller senare ska alla produkter slängas och återvinnas. Men att göra det i onödan strider mot den avfallshierarki som EU och Sverige har lovat att följa. Så undvik att slösa resurser i onödan.

Det finns även organisationer och företag som erbjuder möjligheten att hyra begagnad utrustning. De finns bara en googling bort.

Rädda det som räddas kan

De flesta har nog upplevt att en IT-pryl har gått sönder. Men istället för att slänga den bör du utforska om prylen går att laga. Ju längre du kan hålla den vid liv desto mer förebygger du uppkomsten av nytt avfall.

Ett återvinnande koncept

När en IT-produkt har gått sönder och är bortom räddning är det viktigt att lämna in den till återvinning. Utifrån en miljö- och retursynpunkt är det viktigt att metaller och andra delar som inte används kommer tillbaka in i kretsloppet. Med andra ord; när något inte går att laga, lämna det till materialåtervinningen.

Köp hållbar el

Är elen som du har till dina IT-produkter hållbart producerad? Se till att den el du använder till dina IT-produkter är så hållbart producerad som möjligt genom att göra ett aktivt val av elbolag. Det finns många sidor (exempelvis elpriskollen.se, smutselskollen.se och elskling.se) som jämför miljöavtal som de olika energibolagen erbjuder.

Minska elförbrukningen

Försök hitta sätt som minskar din elanvändning, exempelvis genom att inte ha apparater i standby-läge. Det drar bara el i onödan. Enligt Energimyndigheten kan apparater som dator och skrivare i standby-läge stå för tio procent av den totala elförbrukningen i ett hushåll. Så vad bör du göra istället? Svaret är enkelt. Stäng av apparaterna helt eller dra ut sladdarna och de laddare som sitter i men inte används.

För dig som använder dator i ditt dagliga arbete bör ha i åtanke att aktivera energisparläge då du är på möte eller lunch. Och nej, det är inte samma sak som att använda skärmsläckare eftersom funktionen inte minskar energiförbrukningen. Dessutom finns det andra tillvägagångssätt som arbetsplatser bör ta i beaktning för att minska sin energiförbrukning. Genom att exempelvis öka användningen av molntjänster och minska antalet servrar på arbetsplatsen kan det bidra till en minskad energiförbrukning.

Hur ser det ut på din arbetsplats?

Källor och vidare läsning

Naturvårdsverket

Avfall Sverige

Kom igång med hållbar IT

Energimyndigheten