Rädda liv med medicinskt ID

Publicerad: 8 okt. 2018

Ponera att du får en allergisk chock eller råkar ut för en olycka. Då behöver räddningspersonalen få åtkomst till din medicinska information och dina kontaktuppgifter till närmast anhörig. Men hur? Med medicinskt ID i din mobiltelefon kan räddningspersonalen få åtkomst till nödvändig information via låsskärmen utan att behöva din lösenkod.

Funktionen för medicinskt ID yttrar sig på olika sätt beroende på operativsystem och enhet. Vi har därför skapat en guide för såväl iPhone som Android.

Medicinskt ID på iPhone

Ställ in medicinskt ID

Om du vill lägga till din hälsoinformation och göra den tillgänglig vid eventuellt nödläge kan du ställa in ditt medicinska ID i appen Hälsa på din iPhone.

Skapa ditt medicinska ID genom att:

 1. Öppna appen Hälsa och tryck på Medicinskt ID.

 2. Tryck på Skapa medicinskt ID.

 3. Fyll i den efterfrågade hälsoinformationen om födelsedatum, hälsotillstånd, medicinska anteckningar, allergier och reaktioner och läkemedel. Ange din blodgrupp, organdonatorstatus, vikt och längd. Slutligen kan du lägga till din nödkontakt. Om du inte kan eller vill ange någon specifik information kan du lämna fältet tomt.

 4. Slå på Visa på låsskärm om du vill att informationen ska finnas tillgänglig i låst läge. Ditt medicinska ID kan på så sätt visas när din Iphone är låst genom att trycka på Nödsituation och sedan Medicinskt ID. På så sätt kan personer vid en nödsituation enkelt hitta din hälsoinformation.

 5. När du har lagt in din information kan du trycka på Klar.

Visa medicinskt ID och ring ett nödsamtal

Om olyckan är framme eller om någon i närheten får en allergisk chock är det bra om du kan visa personens medicinska ID eller ringa ett nödsamtal. Är telefonen redan öppen kan du gå in på appen Hälsa och trycka på Medicinskt ID.

Om telefonen är låst kan du:

 1. Trycka på hemknappen.

 2. Trycka på Nödsamtal.

 3. Nu visas skärmen Nödsamtal vilket innebär att du nu kan ringa ett samtal eller trycka på Medicinskt ID för att få åtkomst till den inlagda informationen för nödsituationer.

Medicinskt ID på Android

Hur du registrerar din medicinska information på din Android-enhet kan te sig olika beroende på vilken Android-version och telefon du har. Vi har därför valt att skildra hur du går tillväga om du har en Samsung Galaxy S7.

Ställ in medicinskt ID

Om du vill lägga till din hälsoinformation och göra den tillgänglig vid eventuellt nödläge kan du ställa in det i Kontakter på din telefon. Lägg in din medicinska information genom att:

 1. Öppna Kontakter och tryck på Profilbilden ovanför texten "prova dela din profil".

 2. Tryck på Redigera i höger hörn.

 3. Scrolla ner och tryck på Medicinsk info i nödsit. Fyll i den efterfrågade hälsoinformationen om hälsotillstånd, allergier, mediciner och blodgrupp.

 4. När du har lagt in din information kan du trycka på Spara.

Visa medicinsk information och ring ett nödsamtal

Om du vill visa den medicinska information trots att telefonen är låst kan du:

 1. Trycka på Telefonikonen i vänster hörn.

 2. Tryck på Nödsamtal.

 3. Slutligen bör du trycka på ikonen längst ner till vänster för att komma åt information om telefonens ägare.