Ökad nätmobbning under coronapandemin — vad kan vi vuxna göra?

Publicerad: 7 sep. 2020

Att vi rör oss mer på nätet har såklart många fördelar – så som
möjligheten att knyta nya kontakter, inhämta kunskaper och massor av
både ny och gammal underhållning. Men mer tid på nätet för tyvärr också
med sig ökade problem med nätmobbning och näthat.

16 procents ökning enligt Friendsrapporten 2020

Barnrättsorganisationen Friends jobbar aktivt med att belysa och
motverka mobbning. En del i Friends arbete är att årligen ta fram en
rapport för att sprida kunskap om mobbning och kränkningar i svensk
skola. I 2020 års upplaga av Friends rapport framgår det bland annat att
16 procent av barn och unga upplever att kränkningar på nätet har ökat
under Covid-19. Det finns även tendenser och tecken på att rasistisk
mobbning har ökat som en konsekvens av pandemin.

Om du är intresserad av att läsa Friendsrapporten 2020 i sin helhet kan du ladda ner den här.

Nätforskarens insikter och goda råd

Vad kan du som vuxen göra för att minska risken att barn och unga i
din närhet drabbas? Det är något som nätforskaren Elza Dunkels har lagt
ner mycket tid och energi på. Hon har bland annat tagit fram strategier
för hur vi som vuxna kan hjälpa dagens ungdomar att skydda sig mot
problem på nätet.

Dunkels påpekar att nätmobbning inte alls är något nytt och
fundamentalt annorlunda, utan en förlängning av ett existerande problem.
Hon menar att detta är viktig kunskap så att vi inte fokuserar på fel
saker, som att problemen skulle bero på någon specifik app eller
liknande.

Elza Dunkels råd i korthet:

  • Vi måste prata mer om rätten att skydda sig själv

  • Vi måste bli bättre på att stötta andra

  • Vi behöver lära oss att inte själva bidra till kränkningar och mobbning

Som vuxen är det viktigt att ta problemen på allvar och ha en aktiv
dialog med barn och unga i sin närhet, och vid behov kontakta skolan.
Vill du läsa hela artikeln om Elza Dunkels insikter och goda råd kan du
göra det här.

 

Källor och vidare läsning

Elza Dunkels: ”Nätmobbning är inget nytt och fundamentalt annorlunda, utan en förlängning av ett existerande problem”

Elza Dunkels: ”Vi vuxna måste bli bättre på att lyssna på vad barn har att säga”

Elza Dunkels: ”Forskning visar att barnsäkra lösningar ökar risken för att barn ska få syn på olämpligt innehåll”