Hur fungerar yttrandefriheten online?

För att kunna förklara hur yttrandefriheten fungerar online behöver vi först bena ut ett och annat begrepp. Vi börjar med grunden, nämligen yttrandefriheten som idé. Något förenklat skulle det gå att förklara yttrandefriheten som en regel vars syfte är att se till att alla har rätt att uttrycka vad de tycker, tänker och få argumentera för sin åsikt, utan att straffas för det. I Sverige är yttrandefrihet dessutom en grundlag, vilket gör att våra övriga lagar aldrig får strida mot det som står i den.

Yttrandefriheten och dess begränsningar.

Du har säkert hört någon säga eller skriva något som du verkligen inte håller med om eller som du i ditt innersta känner är falskt, elakt eller bara nonsens. Är det tillåtet inom yttrandefrihetens ramar? Både ja och nej. “Vilka yttranden som anses förbjudna och där den som yttrar dem ska bestraffas varierar från samhälle till samhälle och inte minst över tid.” Skriver Nils Funcke i guiden Yttrandefrihet på nätet, utgiven av Internetstiftelsen.

Varför har yttrandefriheten sådana begränsningar? Jo, tanken är att ens egen frihet inte ska användas på ett sätt som begränsar den andres frihet. Du ska alltså inte kunna nyttja din yttrandefrihet till att beröva någon annan på densamma. Det är också en fråga om rättssäkerheten och rikets säkerhet.

Finns det begränsningar av yttrandefriheten i Sverige?

Ja, det gör det och dessa gäller i allra högsta grad även på nätet. Det finns 18 stycken så kallade tryckfrihetsbrott som begränsar yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsgrundlagen. Dessa är:

 1. Hets mot folkgrupp.

 2. Olaga våldsskildring.

 3. Förtal.

 4. Förolämpning.

 5. Hot mot tjänsteman.

 6. Olaga hot.

 7. Övergrepp i rättssak.

 8. Uppvigling.

 9. Brott mot medborgerlig frihet.

 10. Obehörig befattning med hemliga uppgifter.

 11. Vårdslöshet med hemlig uppgift.

 12. Spioneri.

Sedan finns det sex stycken till som endast gäller under krigstid och/eller revolution:

 1. Landsförräderi.

 2. Uppror.

 3. Högförräderi.

 4. Landsskadlig vårdslöshet.

 5. Krigsanstiftan.

 6. Ryktesspridning till fara för rikets säkerhet.

Yttrandefrihet och Användarvillkor.

Utöver tryckfrihetsbrotten finns det andra begränsningar av yttrandefriheten på nätet. För trots yttrandefrihetsgrundlagen i Sverige så behöver vi också förhålla oss till de användarvillkor som tjänster, plattformar och appar bestämt ska gälla för deras användare. Bryter vi mot dessa regler, även om de inte bryter mot yttrandefrihetsgrundlagen, riskerar vi att exempelvis bli avstängda från att använda tjänsten/produkten. 

Men bryter inte då dessa användarvillkor mot yttrandefriheten? Frågan om användarvillkor och yttrandefrihet har diskuterats länge och blir allt mer aktuell då den politiska debatten i större utsträckning flyttar till digitala plattformar. Vad vi kan säga är att än har vi troligtvis inte hört det sista om yttrandefrihet på nätet. Och kom ihåg vad Nils Funcke skrev : “Vilka yttranden som anses förbjudna och där den som yttrar dem ska bestraffas varierar från samhälle till samhälle och inte minst över tid.”

Källor: 

Regeringen.se 

Yttrandefrihetsgrundlagen

Tryckfrihetsförordningen

Internetstiftelsen