Hon är internetexperten som har en nyckel till internet och en plats i Internet Hall of Fame

Publicerad: 29 okt. 2020

Låt oss rikta strålkastarljuset mot Internet Hall of Fame och den mytomspunna nyckeln till internet. Vi berättar allt du önskar att du visste, och ställer dessutom ett par frågor till internetexperten Anne-Marie Eklund Löwinder, som har personlig erfarenhet av de två fenomenen. 

Hall of Fame är inte bara för Hollywood-stjärnor

Visste du att det finns en Internet Hall of Fame? Konceptet startades av Internet Society år 2012 med syftet att hylla internets historia och de personer vars extraordinära insatser gjort internet, dess globala tillgänglighet och användning samt ständiga utveckling möjlig. 

Svensk internetexpert väljs in

År 2013 väljs Internetstiftelsens säkerhetschef Anne-Marie Eklund Löwinder in till Internet Hall of Fame. Än idag, sju år senare, är hon fortfarande den enda svensken som kan stoltsera med den bedriften. Vi frågade henne vilka andra svenskar hon tycker förtjänar en plats i Internet Hall of Fame.  

– Peter Löthberg, en av de personer som tog initiativet till att starta en publik internettjänst i Sverige och som legat bakom mycket av den teknikutveckling som Sprint och Cisco stod för under 2000-talet, och tusen andra saker.

–  Daniel Stenberg, den person som utvecklat Curl, en programvara som har miljarder användare och som används i  kommandoraden eller som skript i till exempel bilar, TV-apparater, routrar, skrivare, ljudutrustning, mobiltelefoner, set-top-boxar och mediaspelare.

Anne-Marie valdes in som innovatör då hon bidragit till att Sveriges toppdomän, det vill säga .se, blev den första i världen som säkrat sin zon med säkerhetssystemet DNSSEC. Ett sådant system ser till att DNS fungerar felfritt. Förkortningen DNS står i sin tur för domain name system, eller domännamnssystemet, och säkerställer att webbsidans adress verkligen leder besökaren till rätt plats.

Varför är det viktigt att DNSSEC uppmärksammas?  

– Användningen av DNSSEC skyddar användarna från att omedvetet bli omdirigerade på nätet eller få sin mejl avlyssnad på vägen från avsändare och mottagare, DNSSEC förhindrar lögner i DNS. Dessutom är det en fantastisk distributionsmetod för andra typer av säkerhetsfunktioner. Du kan till exempel använda DNSSEC för att distribuera säkerhetsattribut som behövs för säker webb och mejl, certifikat och annat, menar Anne-Marie. 

Nyckeln till internet

Anne-Marie har även tilldelats en nyckel till internet. Det finns endast 14 individer i hela världen som har en sådan i sin ägo och hon är dessutom den enda kvinnan som har en. Varje år hålls fyra nyckelceremonier i USA där de så kallade kryptoofficerarna säkerställer att världens alla människor kan fortsätta att åtnjuta fördelarna med DNSSEC. Varje nyckelbärare är förpliktigad att delta vid två ceremonier årligen.

Hur skulle du beskriva din relation till nyckeln?

– Det är ju inte direkt en nyckel till internet, men bortsett från det så är jag mycket stolt och hedrad över att vara den enda svensken och den enda kvinnan som har valts ut till uppdraget att övervaka processen att framställa de nycklar som krävs för att skydda innehållet i rotzonen, den som innehåller information om hela internets domännamnssystem, berättar hon.

Internets huvudnyckel finns i två kopior, på den amerikanska öst- respektive västkusten. Den icke-vinstdrivande organisationen ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, förvaltar nycklarna. 

Huvudnyckeln behöver uppdateras

Syftet med de årliga nyckelceremonierna är att uppdatera huvudnyckeln. För att ens komma in i byggnaden där den förvaras har en strikt säkerhetsrutin fastställts. Vakter, noggrann registrering, metalldetektor och tidsinställda larm är några av de grepp som nyttjas för att skydda nycklarna. 

Med sig in har kryptoofficerarna sina fysiska nycklar i metall. De används för att ta fram så kallade smarta kort som i sin tur används för att kunna göra nya nycklar till DNSSEC. För att få en nyckel behöver man skicka in en ansökan, vilket Anne-Marie gjorde. Vi blev genast nyfikna på hur motivationen föddes.

– Någon sa att jag borde göra det, och jag använde mitt motto som lyder: Säg inte nej. Du får bara en chans. Om du säger nej har du missat den. Det värsta som kan hända om du säger ja är att du misslyckas.

Kommer du alltid att få ha kvar din nyckel?

– Nej, det pågår en process för att byta ut de som är Trusted Community Representatives, men det har gått lite i stå på grund av Coronapandemin. Men jag kommer förmodligen att lämna över till en efterträdare i slutet av nästa år. Då har jag varit nyckelbärare i mer än tio år, det tycker jag kan räcka, säger hon.

Alla är välkomna

För dig som skulle vilja närvara vid en nyckelceremoni har vi glada nyheter. Alla är nämligen välkomna att delta, eftersom ICANN vill att processen ska vara öppen och transparent. I pandemitider kan det däremot vara svårt att resa till USA och vi har därför grävt fram ett klipp signerat Internetstiftelsen där du kan se hur processen går till. 

Källor och vidare läsning

Internet Hall of Fame

Internet Society 

Internetstiftelsen, En av internets nycklar finns i Sverige

Internetstiftelsen, Internetmuseum, Svensk väljs in i Internet Hall of Fame