Friheten minskar på nätet

Publicerad: 1 nov. 2018

Friheten på internet fortsätter att minska globalt och den digitala auktoritärismen ökar, enligt organisationen Freedom House senaste rapport. Anledningen är att allt fler myndigheter och regeringar stramar åt sin kontroll över internetanvändarnas data samtidigt som de använder lagar som åsyftar att ta itu med falska nyheter. Detta är dock inget nytt under solen. Det är nämligen åttonde året i rad som Freedom House problematiserar hur friheten minskar på nätet.

USA tappar position

De länder som erbjuder störst frihet på internet är Estland och Island. Motsvarigheten är Kina som ligger längst ner på listan. USA är ett av de länder som har halkat ner på listan över länder med störst frihet. Detta till följd av att de har avskaffat nätneutraliteten och går ut hårt för att angripa fejkade nyheter.

USA är dock inte värst. Enligt nyhetssidan The Verge har 17 av rapportens 65 granskade länder antagit lagar som begränsar friheten på internet. 13 av dessa länder har åtalat medborgare efter att ha påståtts sprida falsk information. Allt fler länder anammar dessutom teknik och utbildning från Kina, vilket kan betraktas som ett försök att exportera system för censur och övervakning runt om i världen.

Går det att åtskilja frihet och säkerhet?

Samtidigt finns det en distinktion mellan frihet och säkerhet. Freedom House rapport riktar bland annat kritik mot Sri Lanka och Indien som periodvis har stängt av eller begränsat tillgången till internet med syfte att skydda medborgarna och förhindra ryktesspridning kring etniska och religiösa konflikter.

Detta tillvägagångssätt är dock inte rätt metod, enligt Freedom House. Genom att begränsa tillgången till internet begränsas även medborgares möjlighet att dementera rykten, kontakta nära och kära vid krissituationer men även få nys om vilka områden man bör undvika att vistas på.

För samtidigt som fejkade nyheter är ett problem finns det makthavare som använder det till sin fördel genom att sätta internetfrihet i relation till medborgares säkerhet. På så sätt kan de motivera sin skärpta kontroll över internet. Denna säkerhet kan exempelvis mynna ut i ökad övervakning och begränsad åtkomst av information.

Utifrån ovanstående och Freedom House rapport kan det utläsas att internet som tidigare har betraktats som en demokratisk spelplan sakta men säkert nedmonteras. För är det fortfarande frihet om den begränsas? Ska digital auktoritärism få mer utrymme och vad händer i så fall med internetfriheten?

Källor och vidare läsning

Freedom House, "Freedom on the Net 2018: The Rise of Digital Authoritarianism"

Freedom House, "Freedom on the Net"

Omni.se, "Rapport: Friheten på internet minskar globalt"

The Verge, "Internet freedom continues to decline around the world, a new report says"