En introduktion till digital tillgänglighet

Publicerad: 12 maj 2022
Digitalisering,

Du har säkert stött på frasen digital tillgänglighet någon gång. Men visste du att det handlar om långt mer än bara digitala verktyg som underlättar tillgängliggörandet av appar och tjänster?  

Något förenklat handlar digital tillgänglighet om att alla ska kunna förse sig med information och tjänster från vad som kan sägas ingå i en digital offentlighet, exempelvis från appar och webbplatser tillhörande svenska myndigheter.   

Det är faktiskt så att det finns en lag just för det här, nämligen lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Denna lag har till syfte att se till så att offentliga aktörer, så som kommunala och statliga myndigheter, uppfyller kraven på digital tillgänglighet. 

Kraven på digital tillgänglighet

För att leva upp till kraven behöver de offentliga aktörerna följa en europeisk standard för webbplatser och mobilappar. Denna standard, EN 301 549 går att läsa i sin helhet här, och bygger på fyra principer för hur digital service ska vara: 

Möjlig att uppfatta, hanterbar, begriplig och robust. 

För att uppfylla kraven och dessa fyra principer är det viktigt att se till det redaktionella arbetet med en webbplats eller app. Ett exempel på detta är användandet av alt-texter i bilder på webbplatser. När en bild publiceras på en webbplats ska denna innehålla en så kallad alt-text, det är en text som beskriver bilden. Detta görs av flera anledningar varav en är att personer som använder verktyg som läser av skärmen ska kunna tillgodose sig av innehållet. 

Exempel på redaktionella åtgärder 

En alt-text kan se ut så här: På bilden syns en gul hund på en grön äng. Hunden har en röd boll i munnen och blickar bort mot en man i grön kavaj. 

Ett annat exempel på en redaktionell åtgärd kan vara att se till så att länkar är tydligt särskilda från den övriga texten. Du ser exempel på detta i denna artikel, där vi har valt att särskilja länkar genom att understryka, fetmarkera och ändra färg.  

Uppmärksamma offentliga aktörer på brister 

Om du som privatperson upptäcker brister hos offentliga aktörer kan du påpeka dessa för att hjälpa aktören att förbättra sin digitala tillgänglighet. Meddela aktören direkt med dina synpunkter och skulle du inte få gehör kan du göra en anmälan för att på så sätt se till att aktören tar sitt ansvar. 

Du hittar mer information om hur du går till väga med anmälan på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats

Läs mer om internetanvändande 

Ta en kik på vår artikel om hur du hjälper en anhörig till ett digitalt liv