Alla har rätt att funka olika

Publicerad: 10 dec. 2018

"Alla har rätt att funka olika" lyder årets tema för Musikhjälpen. Insamlingsevenemanget går av stapeln för elfte året i rad, och i år kastar Musikhjälpen ljus på en av världens mest diskriminerade grupper: människor med funktionsvariationer. Ett tema värt att uppmärksamma.

Under måndagskväll blir radioprofilen Farah Abadi, artisten Daniel Adams-Ray och komikern William Spetz inlåsta i en glasbur i Lund. Här kommer de sända TV och radio dygnet runt i en veckas tid. Syftet? Att samla in pengar till förmån för människor med funktionsvariation.

Idag finns det ungefär en miljard funktionsvarierade i världen. Till följd av sin funktionsvariation lever många i fattigdom och saknar möjlighet att försörja sig. 80 % är bosatta i låg- och medelinkomstländer med sämre tillgång till stöd, vård och utbildning, vilket ger dem sämre förutsättningar att skapa sig en framtid.

Detta är något som årets Musikhjälpen uppmärksammar och något som vi på Bredband2 vill förändra. Som internetleverantör ser vi det som vårt ansvar att driva och belysa frågor om tillgänglighet och allas rätt till samma möjligheter. Vi tror på ett samhälle där alla individer har samma möjligheter till utbildning, utveckling, interaktion, underhållning och samhörighet. Därför vill vi bidra till Musikhjälpen 2018 och allas rätt att funka olika.

Under veckans gång kommer vi slå ett slag för temat och lyfta digitala initiativ och innovationer som bidrar till ett inkluderande samhälle oberoende av individers olikheter. Vi har dessutom skapat en digital insamlingsbössa där alla intäkter går oavkortat till Radiohjälpen som fördelar pengarna till noggrant granskade organisationer som arbetar med temat på olika sätt.

Vill du också bidra? Här hittar du vår digitala insamlingsbössa.

Källor och vidare läsning

Bredband2:s digitala insamlingsbössa

Musikhjälpen

Om temat "Alla har rätt att funka olika"

Musikhjälpen tidigare år