Varför IT-säkerhet?

IT-säkerhet är ett krångligt område att sätta sig in i. Alla dessa tekniska begrepp. Nya grejer hela tiden. När det enda du vill veta är vad du och dina medarbetare egentligen behöver för att skydda er mot digitala attacker. Och inte bli lurad så att ni sedan sitter där med dyra och onödiga lösningar.

Vi förstår. Vårt mål är därför att erbjuda säkerhetstjänster som både uppfyller era behov och är enkla att förstå. Även om du inte är IT-expert.

Varför IT-säkerhet? 1

Vad är det då ni behöver?

En bra början är att utgå från objektiva experter som MSB och SSF. De har tagit fram riktlinjer för hur små och medelstora företag bör agera för att uppnå grundläggande IT-säkerhet. När vi utvecklat TRYGG har vi utgått från dessa riktlinjer. Till detta har vi adderat vår gedigna kunskap inom området, och vår förmåga att göra krångliga saker begripliga. Vi vill att det ska kännas enkelt för dig! Alla tjänster i paketet är dessutom framtagna av IT-experterna Cisco, vilket säkerställer hög kvalitet.

Mer om TRYGG

Varför Cisco?

Cisco är ett amerikanskt globalt företag med produkter och tjänster inom nätverk och datakommunikation. Tack vare lång erfarenhet och expertkompetens på IT-säkerhetsområdet kan Cisco erbjuda företag, stora som små, säkra tekniska lösningar som minskar komplexiteten och ökar produktiviteten.

Läs mer om Cisco.

Varför MSB?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för att stödja samhällets beredskap vid olyckor och kriser. MSB arbetar aktivt med förebyggande åtgärder för att främja ett systematiskt och långsiktigt arbete med samhällets informations- och cybersäkerhet.

Läs mer om MSB.

Varför Stöldsskyddsföreningen?

Svenska stöldskyddsföreningen (SSF) började sprida kunskap om brottsreducering i samhället redan på 1930-talet. Idag arbetar organisationen bland annat med att utbilda företag kring lämpliga och relevanta säkerhetsåtgärder som leder till förbättrad IT-säkerhet. SSF:s utbildningar fungerar som ett första steg i företagens arbete att bli bättre på att möta risker kopplat till informationshantering.

Läs mer om SSF.