Källkritik – varför är det viktigt?

Publicerad: 17 mars 2017
Källkritik,

Den 13 mars i år firades för första gången källkritikens dag som instiftades av Metros Viralgranskaren. Källkritik är ett av de mest aktuella och debatterade ämnena just nu, inte minst under de senaste månaderna i samband med det amerikanska presidentvalet så har frågan ställts på sin spets. Vad är sant och inte i det digitala informationsbruset? Hur vet vi med säkerhet att det som sägs verkligen stämmer?

Källkritik är viktigt för att det ger varje individ rätten och samtidigt skyldigheten att ta reda på om det som sägs och sprids verkligen stämmer. Vi har alla ett ansvar att ifrågasätta information som känns tvivelaktig även om det kan kännas jobbigt, för att undvika att falsk information får fäste och sprids i vårt samhälle.

Historiskt har media, pressfrihet och journalister som är viktiga grundpelare i ett demokratiskt samhälle i större utsträckning kunnat kontrollera att falsk information inte sprids. I och med digitaliseringen och en ökad internetanvändning blir det allt svårare att kontrollera. Internet ger människor omedelbar tillgång till oändligt med information som kan laddas upp, spridas och delas vidare med bara ett fåtal klick. Internet är vår tids mest använda kommunikationsverktyg och det medför nya utmaningar som vi måste ta hänsyn till.

Internet ger vanliga medborgare möjligheten att bli journalister genom att kunna förmedla en alternativ bild till det som presenteras i media. Det blir också allt vanligare att medborgare via sociala medier tipsar traditionell media om vad som händer genom att exempelvis dela bilder direkt från en olycksplats eller ett event. Sociala medier blir en alternativ kanal till media som av många anses mer trovärdig eftersom det kommer från vanliga medborgare som kan ge en ocensurerad bild. Det man ska komma ihåg är att bilden som förmedlas på sociala medier är allt annat än objektiv och speglas naturligtvis av den enskilde individen på ett sätt som inte går att jämföra med traditionell media och professionella journalister som ska förmedla en objektiv bild i den utsträckning det är möjligt. Genom att vi alla nu kan skapa och sprida innehåll som alla kan ta del av, så är vi också skyldiga som medborgare att ta ansvar för den information vi sprider och att tänka en extra gång innan vi tror på allt vi ser och läser.

Kulturminister Alice Bah berättade under veckan att regeringen kommer att vidta initiativ för att lyfta vikten av och fördjupa kunskapen om källkritik bland barn och unga. Källkritik är ett ämne som framöver kommer att ingå i skolans läroplan med syftet att lära eleverna att tänka källkritiskt och förstå hur digitaliseringen påverkar oss alla och det samhälle vi lever i.

Vi har ett gemensamt ansvar som medborgare i ett demokratiskt samhälle att tillsammans med media ta ansvar för den information som sprids på internet och vad det får för konsekvenser. Det skadar inte att tänka till en extra gång innan du sväljer allt som poppar upp i ditt nyhetsflöde på sociala medier med hull och hår.

Vad är dina erfarenheter av källkritik och alternativ fakta? Kommentera gärna nedan.

Läs mer om källkritikens dag på Metro.

Tänkvärt om källkritik.