Finns det åldersgränser för att använda sociala medier?

Publicerad: 1 mars 2018
sociala medier, Facebook,

Vi lever i ett medielandskap som används av såväl gamla som unga. Allt yngre använder sociala medier idag, men finns det egentligen en åldersgräns för att använda sociala medier?

De flesta sociala medier-kanaler såsom Snapchat, Instagram och Facebook har idag en åldersgräns på 13 år. Detta är något som kanalerna kräver i samband med registrering av konto. Men hur är det egentligen med Sveriges lagar och regler?

Idag finns det inga specifika regler som berör åldersgränserna och som förbjuder barn att publicera en bild på Facebook. Men i samband med att EU:s nya dataskyddsförordning som kommer att ligga på 16 år träder i kraft i maj 2018, är detta någonting som även diskuteras i Sverige. Det är dock upp till medlemsländerna att själva sätta en lägre gräns än den angivna, dock med 13 år som lägst.

Huruvida åldersgränsen landar på 13 år är ännu oklart. Men med tanke på barnens höga medievana finns det en pågående diskussion om att det inte finns någon anledning att begränsa dem till 16 år.

Trots att de flesta plattformar har en åldersgräns använder 58 % av barn i åldern 9-12 sociala medier. Här kan du läsa om vilka kanaler som är de mest populära bland barnen.

På Facebook är det dessutom enkelt att anmäla ett konto som tillhör någon som är under 13 år genom att fylla i ett formulär.

Läs mer om Unga och Medier 2017.