Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av matnyttiga tips och tricks för att navigera på nätet. Missa inte heller våra exklusiva erbjudanden och kampanjer!

FAQ betalningsinformation

Publicerad: 03 maj, 2021
Kategori:

Hej!

På denna sida kan du läsa mer om våra olika betalningsalternativ och hur du gör för att byta till den faktureringslösning som passar dig bäst.

English below.

Detta är våra betalningsalternativ:

 • Pappersfaktura 45 kronor

 • E-postfaktura 25 kronor

 • E-faktura 0 kronor

 • Autogiro 0 kronor

Du kan själv ändra mellan pappers- och e-postfaktura via Mitt Bredband2.

Ansök om Autogiro via länk.

Med autogiro sker betalningen av fakturan automatiskt på förfallodagen, eller närmsta dag efter om den inträffar på en helgdag.  Du får automatiskt kvartalsfakturering och kan såklart uppdatera det till månadsvis genom att kontakta oss på faktura@bredband2.se så fort du fått en bekräftelse på att kopplingen är klar. 

Du beställer enklast autogiro via länk nedan. Tänk på att det behöver vara samma person på avtalet som också ansöker om autogiro för att kopplingen ska gå igenom.

Du får ett SMS som bekräftar att kopplingen är godkänd och det står från vilken faktura det gäller. 

Ansök om Autogiro eller E-faktura via internetbanken.

Du anmäler det via din internetbank. Din bank kommer fråga efter ett referens- eller betalarnummer, här anger du ditt kundnummer

Autogiro och E-faktura registreras automatiskt per kvartal. Du kan uppdatera det till månadsvis genom att kontakta oss på faktura@bredband2.se så fort du fått en bekräftelse på att kopplingen är klar.

Välj rätt bankgiro för Autogiro eller E-faktura.

För att välja rätt bankgiro så kika på din faktura, beroende på de första siffrorna så gäller olika bankgiro.

Om din faktura börjar på: 5799-

 • Sök på "Bredband2 AB" 

Eller på bankgironummer:

 • 335-0295 för Autogiro

 • 328-1912 för E-faktura

Om din faktura börjar på: 518-

 • Sök på "Bredband2 AB (fd Universal)"  

Eller på bankgironummer:

 • 5274-5114 för Autogiro 

 • 5038-2894 för E-faktura

Om din faktura börjar på: 519-

 • Sök på "Bredband2 AB (fd A3 Privat)"

Eller på bankgironummer:

 • 5709-8469 för både Autogiro och E-faktura

Om din faktura börjar på: 543-

 • Sök på "Bredband2 AB (fd A3 Sverige)"

Eller på bankgironummer:

 • 5093-7663 för både Autogiro och E-faktura


Information in english:

We offer the following invoice methods: 

 • Paper invoice 45 kronor

 • E-mail invoice 25 kronor

 • E-invoice 0 kronor

 • Direct debit 0 kronor

You can change between paper and e-mail invoice by logging in to Mitt Bredband2

Apply for Direct debit through the links below.

When choosing Direct debit, payment of the invoice takes place automatically on the due date, or the next day after if the due date occurs on a bank holiday. 

You automatically receive quarterly invoicing after applying for Direct debit. You are able to update it to monthly invoicing by sending an e-mail to faktura@bredband2.se when it is confirmed. 

The easiest way to order Direct debit is via the link below. Keep in mind that it needs to be the same person on the agreement that also applies for Direct debit for it to go through. You will also need a swedish bank account and swedish social security number.

You will receive an SMS confirming that the connection is approved and it states from which invoice it applies.


Apply for Direct debit or E-invoice through the internet bank.

You are also able to apply for it directly through your internet bank. Your bank will ask for a reference, here you enter your customer number. Direct debit and E-invoice are registered automatically as quarterly payments. It can be updated to monthly invoicing by sending an e-mail to faktura@bredband2.se when it is confirmed. 

Choosing the right BankGiro for Direct debit or E-invoice

When choosing the right BankGiro, depending on the first numbers of your invoice different BankGiro will apply.

If your invoice starts at: 5799-

 • Search for “Bredband2 AB”

Or search for the bankgiro below:

 • 335-0295 for Direct debit

 • 328-1912 for E-invoice

If your invoice starts at: 518-

 • Search for “Bredband2 AB (fd. Universal)”

Or search for the bankgiro below:

 • 5274-5114 for Direct debit

 • 5038-2894 for E-invoice

If your invoice starts at: 519-

 • Search for “Bredband2 AB (fd A3 Privat)”

Or search for the bankgiro below:

 • 5709-8469 for both Direct debit and E-invoice

If your invoice starts at: 543-

 • Search for "Bredband2 AB (fd A3 Sverige)"

Or search for the bankgiro below:

 • 5093-7663 for both Direct debit and E-invoice

Dela med dina vänner